Jos teigimu, 64 proc. suteikto finansavimo – beveik 407 mln. eurų – įmones pasiekė per „Invegos“ kovidines priemones, sukurtas padėti verslui COVID–19 krizės metu.

Nurodoma, kad didžiausia „Invegos“ suteikto finansavimo dalis verslą pasiekė paskolomis. Per kovidines priemones nuo 2020 metų pandemijos pradžios iki šios dienos įmonėms paskolomis „Invega“ suteikė 241 mln. eurų.

„Pagal šiuo metu „Invegos“ siūlomas kovidines priemones verslui matyti, kad didžiausia lėšų dalis panaudota lengvatinėms paskoloms, skirtoms pagelbėti turizmo ir apgyvendinimo paslaugų sektoriams. Kelionių organizatoriams ir apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams „Invega“ jau skyrė 18,8 mln. eurų, todėl kiek daugiau nei pusė šimto šių paslaugų teikėjų gali kompensuoti klientams jų patirtas išlaidas už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones ar apmokėti savo einamąsias išlaidas. Iš viso šiai priemonei numatyta 30 mln. eurų“, – pranešė įstaiga.

Tuo metu pagal tiesioginių paskolų priemonę „Invega“ 393 verslo subjektams skyrė 16,09 mln. eurų. Šiuo metu dar yra vertinama 359 paraiškos, kurių prašomas finansavimas siekia 17 mln. eurų.

Už verslo paskolas per kovidines garantijų priemones įstaiga garantavo už beveik 104 mln. eurų. Per šiuo metu veikiančią kovidinių garantijų priemonę „Kelionių organizatorių priemonių įvykdymo užtikrinimo garantijos“ už kelionių organizatorius draudimo įmonėms ir finansų įstaigoms jau suteikta garantijų už beveik 3 mln. eurų.

Iš viso nuo pandemijos pradžios „Invega“ subsidijų ir visuotinės dotacijos priemonėmis, skirtomis pagelbėti nuo COVID–19 nukentėjusioms įmonėms ir kompensuoti nuomos mokesčio išlaidas ar sumokėtas paskolų palūkanas, jų sąskaitas papildė kiek daugiau nei 61 mln. eurų.