Palyginti su 2019 metais koreguotu EBITDA, siekusiu 259,9 mln. eurų, praėjusių metų rezultatas augo 12,2 proc. Tai lėmė didėjantys rezultatai visuose grupės veiklos segmentuose.

Kaip praneša „Ignitis grupė“, pagrindinės šio teigiamo pokyčio priežastys – tęstinės investicijos į tinklų patikimumą, naujų vartotojų prijungimą ir galios didinimą, taip pat nuosekliai didinamas Žaliosios gamybos portfelis bei diversifikuoto turto portfelis, leidžiantis pasinaudoti susiklostančiomis išskirtinėmis rinkos sąlygomis.

Pastaroji priežastis lėmė, kad sėkmingai išnaudojus elektros ir dujų rinkų kainų svyravimus buvo išnaudoti Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo blokas, o tai leido pasiekti didesnį nei prognozuota 2020 metų rezultatą.

„Ženkliai geresni komercinės gamybos rodikliai ir išaugusios žaliosios gamybos apimtys padėjo viršyti finansines prognozes. Be to, praėjusiais metais įvykusio didžiausio IPO Baltijos šalyse metu pritrauktas vietos ir tarptautinis kapitalas „Ignitis grupei“ leis užsitikrinti tolesnę plėtrą Lietuvoje ir užsienyje (...)“, – sako „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Žaliosios gamybos segmento, kurio koreguotas EBITDA pagerėjo 17 proc., augimui įtakos turėjo geresni Kruonio HAE veiklos rezultatai ir Kauno kogeneracinės jėgainės komercinės veiklos pradžia. Tinklų segmente augimą (10 proc.) lėmė tęstinės investicijos į tinklų patikimumo užtikrinimą bei naujų vartotojų prijungimą ir galios didinimą.

Tuo tarpu lanksčiosios gamybos segmentas augo dėl sėkmingos komercinės Elektrėnų komplekso veiklos. Sprendimų klientams segmente augimą labiausiai lėmė plėtra į Suomijos gamtinių dujų rinką.

Kaip praneša „Ignitis grupė“, praėjusiais metais bendrovės instaliuota Žaliosios gamybos pajėgumų galia išaugo 24 MW ir pasiekė 1 101 MW. Tai lėmė Kauno kogeneracinės jėgainės pradėta komercinė veikla, kuri tuo pačiu prisidėjo ir prie pagamintos žaliosios energijos gamybos kiekio išaugimo (20,3 proc.) iki 1,25 TWh. Šiam procesui teigiamą įtaką darė ir didesnės Kruonio HAE gamybos apimtys.

Grupės vadovybė akcininkams už antrą praėjusių metų pusmetį siūlo išmokėti 43 mln. eurų dividendų (0,58 eurų už akciją), o tai atitinka 2020 m. rudenį patvirtintos naujos dividendų politikos nuostatas. Iš viso už 2020 finansinius metus planuojama dividendams skirti 85 mln. eurų. Pažymėtina, jog už pirmą praėjusių metų pusmetį grupė pagrindiniam akcininkui iki „Ignitis grupės“ IPO išmokėjo 42 mln. eurų.

2021 m. grupės prognozuojamas koreguotas EBITDA rodiklis turėtų siekti 300-310 mln. eurų ir būti 3-6 proc. didesnis nei pernai. Planuojama, jog augimą daugiausiai lems plėtra Žaliosios gamybos segmente: atliekas naudojančios Vilniaus kogeneracinės jėgainės dalies komercinės veiklos pradžia, Pomeranijos vėjo parko veiklos pradžia bei 2020 m. veiklą pradėjusios Kauno kogeneracinės jėgainės pilnų veiklos metų efektas.