Grupė nurodo, kad laikini parduotuvių uždarymai Baltijos šalyse dėl karantino padarė ženklią įtaką grupės generuojamai apyvartai ir uždirbtam pelnui.

„Vadovybės skaičiavimais, grupė 2020 metais dėl kilusios COVID–19 pandemijos ir laikino parduotuvių uždarymo prarado apie 58–60 mln. eurų apyvartos (su PVM) ir neuždirbo apie 5–6 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą”, – per „Nasdaq“ Vilniaus biržą paskelbtame pranešime teigia grupė.

„Aprangos“ grupės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) praėjusiais metais sudarė 27,1 mln. eurų ir, palyginti su atitinkamu 2019 metų laikotarpiu, sumažėjo 10 proc.