Lietuvos apeliacinis teismas vasario 4 dieną tenkino ERP skundą ir panaikino pernai kovą priimtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas ERP ieškinys „InnoForce“ bei su ja susijusiems G. R. ir O. R.

Tačiau Apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo 2019-ųjų vasarį priimtą nutartį, kuria ERP ieškinys tenkintas iš dalies – „InnoForce“ įpareigota atlyginti 252,9 tūkst. eurų žalą, tačiau reikalavimai G. R. ir O. R. atmesti. Anot teismo, žalą turi atlyginti dėl neteisėtų veiksmų praturtėjusi „InnoForce“, tuo metu G. R. ir O. R. dėl to neteisėtų pajamų negavo.

ERP teigimu, jos buvę akcininkai ir darbuotojai G. R. bei O. R. buvo supažindinti su konfidencialia informacija ir įsipareigoję jos neatskleisti, tačiau perėję dirbti į naujai įsteigtą „InnoForce“ pasinaudojo savo žiniomis bei pažintimis. 2012 metais jie kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ERP, taip, anot įmonės, siekdami ją pašalinti iš rinkos. Aukščiausiasis Teismas ERP bankrotą yra pripažinęs tyčiniu.

„InnoForce“, G. R. ir O. R. kaltinimus nesąžininga konkurencija neigė. Anot jų, ERP dar 2011 metais tapo nemokia, todėl negalėjo tęsti veiklos ir konkuruoti su „InnoForce“.

Apeliacinis teismas vasario 4 dienos nutartyje pažymėjo, kad nemokumo buvimo faktas bei vėliau turėtas ERP bankrutuojančios bendrovės statusas savaime neeliminavo jos galimybės konkuruoti.

„Vien tai, kad juridinis asmuo nėra pajėgus padengti savo skolinių įsipareigojimų, nesuponuoja išvados, kad jis apskritai negali vykdyti komercinės ūkinės veiklos. Nemokumo faktas savaime nelemia ūkinės komercinės veiklos nevykdymo, o ERP faktinis dalyvavimas ar nebedalyvavimas tam tikruose viešųjų pirkimų konkursuose nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, apie kurią neturėjo duomenų anksčiau šią bylą nagrinėję teismai“, – rašoma nutartyje.

Joje pažymima, kad 2019-ųjų vasario Apeliacinio teismo nutartyje žala ERP sieta su kitomis aplinkybėmis – buvusių jos darbuotojų ir kartu akcininkų perėjimu dirbti į konkuruojančią įmonę, kur sudarytos sąlygos pasinaudoti konfidencialia informacija bei siekiu pašalinti pastarąją įmonę iš rinkos.

„InnoForce“ teikia IT paslaugas ir sprendimus valstybinėms organizacijoms ir privačioms įmonėms. Tarp jos klientų buvo ar yra Bendrasis pagalbos centras, Valstybinė ligonių kasa, Muitinės departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, „Sodra“, „Lietuvos geležinkeliai“, Vakarų laivų gamykla.

ERP teikė IT paslaugas Finansų ministerijai, Muitinės departamentui, „Sodrai“, Valstybinei ligonių kasai ir Lietuvos paštui.