Nors ekonominių vertinimų rodiklis geresnis nei sausį, tačiau jam neigiamos įtakos turi susidariusi situacija dėl COVID-19 pandemijos: 32 proc. (prieš mėnesį – 31 proc.) respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo karantinas.

Statistikos departamento duomenimis, labiausiai pandemijos įtaką jautė prekybos (44 proc., prieš mėnesį – 42 proc.) ir paslaugų sektorius (38 proc., prieš mėnesį – tiek pat), mažiau – pramonės (17 proc., prieš mėnesį – 16 proc.) ir statybos sektorius (19 proc., prieš mėnesį – tiek pat). Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 15, statybos – 7, prekybos – 4, pramonės – 1 proc. punktu. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 proc. punktu.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su vasariu pernai, buvo 9 proc. punktais mažesnis. Paslaugų sektoriaus ir prekybos pasitikėjimo rodikliai sumažėjo 17, statybos – 11, vartotojų – 6, pramonės – 2 procentiniais punktais.

Vasarį, palyginti su sausiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 proc. punktu. Tam įtakos turėjo optimistinė produkcijos gamybos prognozė ir sumažėjusios gaminamos produkcijos atsargos.

Per artimiausius 3 mėn. produkcijos gamybą ketino didinti 24 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažinti – 12 proc. (sausį – atitinkamai 24 ir 15 proc.). Tuo metu įmonių, prognozuojančių eksporto augimą per artimiausius 3 mėn., dalis padidėjo nuo 17 iki 23 proc., o prognozuojančių mažėjimą sumažėjo nuo 17 iki 9 proc.

Pramonės produkcijos gamyba vasarį panaši kaip ir sausį: 31 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba sumažėjo, 26 proc. – kad padidėjo.

Statybos pasitikėjimo rodiklis vasarį padidėjo 7 proc. punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

Dauguma (66 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau nuo 24 iki 16 proc. sumažėjo manančiųjų, kad jis mažės, ir nuo 10 iki 18 proc. padaugėjo manančiųjų, kad jis didės.

Vasarį statybos darbų paklausos vertinimas išliko panašus kaip ir sausį: daugiau nei pusė (51 proc.) apklaustų įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, 49 proc. – statybos darbų paklausą vertino kaip per mažą.

Vasarį, palyginti su sausiu, prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 4 proc. punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė įmonių verslo padėties prognozė.

Daugiau nei du trečdaliai (68 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 6 iki 17 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pagerės, bei nuo 24 iki 15 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad ji pablogės.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pablogėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, padaugėjo nuo 24 iki 37 proc., 55 proc. nurodė, kad ji nepasikeitė.

Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 15 proc. punktų. Tam įtakos turėjo geriau vertinama teikiamų paslaugų paklausa bei pagerėjusi įmonių verslo padėtis.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis padidėjo nuo 20 iki 31 proc., o kad ji pablogėjo – sumažėjo nuo 27 iki 21 proc.

Geresnė ir teikiamų paslaugų paklausos prognozė: 21 proc. respondentų per artimiausius 3 mėn. numatė paklausos didėjimą, 13 proc. – mažėjimą (sausį – atitinkamai 18 ir 28 proc.).