Pagal atnaujintą atlygio politiką ir vieną iš jos dalių – akcijų opcionų programą darbuotojams – numatoma, kad visiems „Ignitis grupės“ įmonių darbuotojams bus sudaryta galimybė dalyvauti bendrovės akcijų opcionų programoje, tačiau ji nebus privaloma.

Užbaigus atnaujintos atlygio politikos derinimą su suinteresuotomis šalimis ir darbuotojų atstovais, ji bus pateikta tvirtinti bendrovės akcininkams, skelbia „Ignitis grupė“.

„Atlygio politikoje numatyta akcijų opcionų programa buvo kuriama vertinant gerąsias rinkos praktikas ir užtikrinant, kad ji neturėtų įtakos klientų elektros energijos tarifams“, – sakė „Ignitis grupės“ organizacinio vystymo direktorė Živilė Skibarkienė.

Siūloma, kad darbuotojai patys galėtų pasirinkti, ar toliau naudotis tradicine kintamojo atlygio dalies skatinimo sistema, ar rinktis dalyvauti naujoje skatinimo sistemoje su akcijų opcionų programa.

Akcijų opcionų programą pasirinkusiems darbuotojams bendrovės akcijos bus suteiktos „Ignitis grupėje“ nepertraukiamai išdirbus trejus metus.

Bendrovės stebėtojų taryba gruodį patvirtino grupės vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos tikslus ir jų rodiklius 2020-2023 metams, jų pasiekimo vertinimo kriterijus, maksimalų siūlomų įsigyti vadovams akcijų skaičių.

Finansų ministerija teigia, kad „Ignitis grupės“ darbuotojai gali būti skatinami akcijomis už ilgalaikių strateginių tikslų įgyvendinimą, tačiau pagrindiniams vadovams akcijos gali būti nemokamai suteiktos tik tuomet, jeigu žaliosios gamybos finansinis rezultatas auga daug sparčiau nei reguliuojamos veiklos arba pastaroji sudaro mažiau nei pusę grupės koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA)

Pagal pernai gruodį sudarytas opcionų sutartis „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas galės maksimaliai įsigyti 2265 akcijas, o valdybos nariai Darius Kašauskas, Dominykas Tučkus, Ž. Skibarkienė ir Vidmantas Salietis – po 1178 akcijas.

Antrinės įmonės „Ignitis“ generalinis direktorius Darius Montvila galės gauti 661, ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris – 653, „Ignitis Renewables“ generalinis direktorius – 605, „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis – 601 akciją.

Finansų ministerijai priklauso 73,08 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, jos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.