Ministerijos atnaujintame rašte dėl valstybės tikslų ir bendrovei keliamų lūkesčių, kurį trečiadienį viešai paskelbė „Ignitis grupė“, taip pat rašoma, kad akcininkams tvirtinant akcijų suteikimo tvarką turi būti numatyti atvejai, kada pagrindiniai grupės vadovai netenka visų teisių pagal akcijų opciono sutartis, bei didžiausia galima jiems skirti akcijų riba.

Akcininkai taip pat turės nustatyti, ar akcijos vadovams ir darbuotojams bus suteikiamos neatlygintinai ar iš dalies atlygintinai, terminas, kada gali būti suteikiama akcijų, kainos, skirtos didžiausiam siūlomų įsigyti akcijų skaičiui nustatyti, nustatymo principai.

Ignitis grupės“ teigimu, ministerijos nuostata dėl akcijų suteikimo vadovams taikoma tik ateities opcionų sutartims, tačiau vadovai patys inicijuos jau pasirašytų sutarčių pakeitimus, tiesiogiai ribojančius pelno iš reguliuojamos veiklos auginimo galimybę.

„Ši nuostata atspindi bendrovės ir jos vadovų pasiryžimą tolesnę plėtrą sieti pagrinde su žaliąja gamyba“, – nurodė „Ignitis grupė“.

„Ignitis grupės“ stebėtojų taryba 2020-ųjų gruodžio 4 dieną patvirtino grupės vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos tikslus ir jų rodiklius 2020-2023 metams, jų pasiekimo vertinimo kriterijus, maksimalų siūlomų įsigyti vadovams akcijų skaičių.

Pagal pernai gruodį sudarytas opcionų sutartis „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas galės maksimaliai įsigyti 2265 akcijas, o valdybos nariai Darius Kašauskas, Dominykas Tučkus, Živilė Skibarkienė ir Vidmantas Salietis – po 1178 akcijas.

Antrinės įmonės „Ignitis“ generalinis direktorius Darius Montvila galės gauti 661, ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris – 653, „Ignitis Renewables“ generalinis direktorius – 605, „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis – 601 akciją.

Konkretus suteikiamų akcijų skaičius priklausys nuo „Ignitis grupės“ veiklos rodiklių – akcininko grąžos, koreguotos EBITDA, instaliuotų „žaliųjų megavatų“, anglies dvideginio mažinimo plano ir jame numatytų tikslų pasiekimo.

Finansų ministerijos lūkesčių rašte pabrėžiama, kad „Ignitis grupė“ turi tęsti investicijas į elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo tinklų modernizaciją ir skaitmenizaciją, įskaitant išmaniųjų skaitiklių diegimą. Taip pat išreikštas lūkestis, kad bus gerinamas klientų aptarnavimas ir siekiama augančio klientų pasitikėjimo.

Tikimasi, kad „Ignitis grupė“ įgyvendins suskystintų gamtinių dujų terminalo paskirtojo tiekėjo veiklos efektyvumo didinimo priemones, kurios leistų tiek užtikrinti mažiausią neigiamą poveikį gamtinių dujų kainai, tiek prisidėtų prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimo.

Finansų ministerijai priklauso 73,08 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, jos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.