Ištyrusi šios vietos mėginį, agentūra nustatė, kad visų ištirtų medžiagų, išskyrus chloridus, koncentracia viršijo siektinas vertes. Tuo metu ištyrus „Klaipėdos vandens“ paviršinių nuotekų išleistuvo mėginius, ribinės vertės neviršytos.

Pasak Aplinkos apsaugos departamento pranešimo, tyrimas dėl taršos Kuršių mariose vis dar tęsiamas, tikrinama bendrovė „Klaipėdos vanduo“ ir „Klaipėdos energijos“ katilinė.

Patikrinus šalia taršos šaltinio buvusį laivą „Banga“, nustatyta, kad jis teršalų iš uoste esančių laivų nerinko, taip pat nenustatyta, kad iš šio laivo galėjo patekti teršalų į uosto akvatoriją.