„Uosto direkcijos investicijos – pernai investuota 51,4 mln. eurų – koreliuoja tiek su krovinių apimtimis, tiek su pajamomis: labiau išvystyta uosto infrastruktūra sąlygoja daugiau krovinių, o daugiau krovinių reiškia ir didesnius laivus, iš kurių surenkama daugiau rinkliavų. Visa ši grandinė generuoja didesnę naudą valstybės ekonomikai“, – pranešime sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Nurodoma, kad didžiąją Klaipėdos uosto direkcijos pajamų dalį sudaro rinkliavos iš laivų savininkų už naudojimąsi uostu. Pernai jos siekė 58,02 mln. eurų, tai yra beveik 2 mln. eurų (3,1 proc.) daugiau nei užpernai. Paėjusiais metais 5,3 proc. augo ir žemės nuomos pajamos, jos sudarė 7,94 mln. eurų.

Anot A. Latako, nepaisant to, kad pernai laivų skaičius Klaipėdos uoste mažėjo beveik 5 proc., tačiau pajamų iš rinkliavų gauta daugiau.
Preliminariais neaudituotais duomenimis, per 2020 metus uosto direkcija uždirbo 35,67 mln. eurų pelno prieš pelno mokestį, tai yra 5,5 proc. daugiau nei 2019 metais, kai pelnas prieš mokesčius siekė 33,81 mln. eurų.