Centrinės valdžios pajamos pernai buvo 14,232 mlrd. eurų, išlaidos – 17,919 mlrd. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 991,2 mln. eurų, išankstinius duomenis pranešė Finansų ministerija.

Mokesčiai sudarė 55,5 proc. praėjusių metų centrinės valdžios pajamų, socialinės įmokos – 34,8 procento. Pernai didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 52,1 proc., dotacijos – 11,9 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 11,7 procento.

Pernai gruodį centrinės valdžios pajamos buvo 1,755 mlrd. eurų, išlaidos – 2,435 mlrd. eurų, o sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 542,2 mln. eurų. Gruodžio mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė 1,222 mlrd. eurų.

Pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį gruodžio mėnesį sudarė mokesčiai (50,5 proc.) ir socialinės įmokos (38,4 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (38,8 proc.).

Centrinės valdžios sektorius apima valstybės biudžetą, „Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą, nebiudžetinius Rezervinį (Stabilizavimo) ir Ignalinos AE uždarymo fondus, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, taip pat Turto banką.