Šiuo metu oficialiai per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą apie šio „Santaros klinikų“ organizuoto konkurso baigtį dar nėra pranešta.

Tačiau feisbuke Architektų rūmų pirmininkas Lukas Rekevičius paviešino, kad ligoninės Santariškėse statybos projekto konkursą laimėjo bendrovė UAB „Maspro“, pasiūliusi kainą, kuri yra pusšešto karto mažesnė, nei suplanuota pirkime.

L. Rekevičius laikosi nuomonės, kad įmonė dempinguoja kainas šiame ir kituose konkursuose, įtarimų kelia tai, kad tarp įmonės savininkų ir buvusių vadovų – Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotoja.

„Štai įvyko pirkimas naujam ligoninės korpusui Santariškėse. Plotas solidus – 11500 kv. m., pastatas – moderni ligoninė, itin sudėtingas technologiškai. Toks truputį kosminis laivas net. Numatoma kaina – normali, tikrai nėra labai didelė tokio sudėtingumo ir svarbos objektui – beveik 650 tūkst. Eur be PVM. Tai štai paskelbiamas konkursas, kriterijus – mažiausia kaina. Patirties reikalavimų praktiškai nėra, reikalavimų turėti komandoje kažkokius specialistus tokiam specifiniam daiktui – irgi“, – rašo L. Rekevičius.

Jis viešina, kad „Maspro“ pasiūlė 120 tūkst. eurų kainą, tačiau realiai projektui tektų dar mažesnė suma. Pagal paviešinto dokumento kopiją, antras mažiausio pasiūlymo vertė 226 tūkst. eurų, toliau siūloma 279,5 tūkst. eurų kaina, o dauguma tiekėjų siūlė kainą tarp 300 ir 709 tūkstančių eurų.

„Čia dar reikia turėti omenyje, kad kainoje slepiasi geologiniai ir topografiniai tyrimai ir projekto vykdymo priežiūra, tai reali kaina projektui – koks 90 tūkst. eurų., ir ji beveik per pusę mažesnė nei kitų trijų eilėje stovinčių pasiūlymų vidurkis, kuris taip pat labai nedidelis ir su Aplinkos ministerijos patvirtintomis kainų rekomendacijomis nekoreliuoja visiškai“, – stebisi architektas.

L. Rekevičius atrado, kad įmonė „Maspro“ anksčiau vadinosi UAB „Numigo“, o jai anksčiau vadovavo asmuo, kuris šiuo metu dirba Viešųjų pirkimų tarnyboje. Registrų centro duomenimis, tas pats asmuo dar yra ir vienintelis įmonės savininkas.

Lukas Rekevičius

„Gal esu sugadintas, netikiu stebuklais ir žmonių pasišventimu, gal tikrai visi architektai, inžinieriai ir konstruktoriai įmonėje „Maspro“ savęs negailėdami dirbs pusvelčiui (vidutinis atyginimas čia 203 Eur su mokesčiais) dėl švento reikalo – ligoninės, kurioje visiems mums senatvėje matyt teks neišvengiamai lankytis“, – vertino L. Rekevičius.

„Maspro“ metinės pajamos 2019 metais tesudarė iki 2896 eurus, tačiau per 2020 metus įmonė laimėjo 19 konkursų, kaip L. Rekevičius vertina, „panašiai dempinguodama kainas“.

„Ypač apmaudu, kad iš ypač mažos kainos spaudžiamu vašku išsiterlioja ir labai svarbūs ir net kultiniai kultūriniai objektai visoje Lietuvoje – IX forto muziejus, Šiuolaikinio meno centras“, – rašo architektas.

Jis sutiktų, kad mažą kainą kartais gali pasiūlyti didelė įmonė, jei neturi kuo apkrauti darbuotojų - geriau už mažiau dirbti, nei atlyginimus mokėti už nieką.

„Tačiau panašiai dempinguojant laimėti 19 konkursų per metus ir dar juos įvykdyti yra neįmanoma, arba mes kažko nežinome. Mano spėjimas – mes nežinome, kad vėliau, jau projektuojant atsiranda papildomų darbų, kurie jau perkami be konkurso, ir tokiems papildomiems pritarimą turi duoti Viešųjų Pirkimų Tarnyba“, – svarsto L. Rekevičius.

Šia informacija pasidalinęs L. Rekevičius patikino, kad nėra niekaip susijęs nei su pirkimu, nei su projektu.

Anksčiau „Maspro“ yra laimėjusi kitą Santaros klinikų 24,89 tūkst. eurų vertės konkursą parengti rekonstrukcijos projektą gydymo paskirties pastato, E korpuso 03 auditorijos patalpoms, Santariškių g. 2, Vilniuje.

Bendrovės „Maspro“ nurodytas viešas telefonas šiuo metu yra išjungtas, išjungtas ir Registrų centre pateiktas kontaktinis telefono numeris. „Delfi“ pavyko susisiekti su įmonėje dirbančia architekte, kuri pažadėjo, kad dėl komentaro paskambins projektų vadovas, tačiau vėliau į skambučius nebeatsiliepė.

„Delfi“ kreipėsi dėl komentarų į Santaros klinikas ir Viešųjų pirkimų tarnybą.

Po įsidarbinimo VPT, įmonė laimėjo užsakymų už 7,3 mln. Eur

Po to, kai „Maspro“ savininkė direktorės pareigas užleido vyrui ir tapo VPT tarnautoja, įmonei ėmė šypsotis sėkmė viešuosiuose pirkimuose. Moteris VPT įsidarbino pernai vasario 7 dieną, nurodoma jos pateiktoje privačių interesų deklaracijoje.

Pirmąjį viešąjį pirkimą kaip vienintelė tiekėja UAB „Maspro“ laimėjo gegužės 12 dieną – už 95,565 tūkst. eurų pasiūlė projektavimo paslaugas savivaldybės įmonei „Northtown Vilnius“.

Didžiausią 6 mln. eurų maksimalios vertės sutartį „Maspro“ pasirašė liepos 17 dieną su Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl ypatingos kategorijos gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Bendra pernai pasirašytų sutarčių vertė siekia 7,3 mln. eurų, rodo Viešųjų pirkimų tarnybos viešinamos sutartys.

VPT svetainėje nurodoma, kad įmonės savininkė užima vyriausiosios specialistės pareigas, ir atsakingas už prevencijos sritį – „prevencine tvarka peržiūrėti pirkimo dokumentus ir nustačius Įstatymų pažeidimus teikti rekomendacijas pakeisti pirkimo dokumentų sąlygas arba pirkimą nutraukti“.

„Delfi“ susisiekė su moterimi, tačiau ji atsisakė komentuoti, nurodydama, kad bendrą poziciją pateiks Viešųjų pirkimų tarnyba.

VPT: darbuotoja tinkamai deklaravusi interesus ir susijusių užduočių neturėjo

Viešoji pirkimų tarnyba (VPT) informavo, kad pirkimą įgyvendino centrinė perkančioji organizacija CPO.LT

„Pagal viešai prieinamą informaciją, matome, kad socialiniame tinkle „Facebook“ minimas pirkimas vyko per CPO.LT. Visi šias paslaugas rinkoje teikiantys teikėjai galėjo dalyvauti šiame pirkime, siūlyti savo kainas ir sudaryti preliminarias sutartis. Dėl išsamesnių aplinkybių, susijusių su šio pirkimo vykdymo, siūlome kreiptis tiesiogiai į VšĮ CPO LT, nes Viešųjų pirkimų tarnyba šio pirkimo vertinimo neatliko ir dėl jo vykdymo aplinkybių pasisakyti negali“, – teigia VPT komunikacijos specialistas Vygandas Kieras.

Jis patikino, kad feisbuke minima Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir skelbimų skyriaus darbuotoja viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje yra deklaravusi faktą, kad turi ryšių su įmone UAB „Maspro“.

„Tai atlikta tinkamai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Norime pažymėti, kad minima VPT darbuotoja nėra gavusi jokių pavedimų ir / ar dalyvavusi rengiant, svarstant, priimant sprendimus ar atliekant kitas tarnybines pareigas, kurios sietųsi su jos minėtais ryšiais. Viešųjų pirkimų tarnyba mato viešųjų ir privačių interesų derinimo vertę, ne kartą yra akcentavusi privačių interesų deklaravimo svarbą ir rizikas viešuosiuose pirkimuose“, – patikina V. Kieras.

Viešųjų pirkimų tarnyba

Anot jo, tarnyboje vyksta nuolat tobulinama stebėsena, kaip darbuotojai deklaruoja, ar tinkamai vertina ir informuoja apie galimus interesų konfliktus, ar nusišalina ir pan. Atsižvelgiant į dienos aktualijas viešų ir privačių interesų deklaravimo kontrolės ir nusišalinimo mechanizmą VPT žada dar tobulinti.

„VPT vadovybė nuolat primena savo komandai apie būtinybę esant menkiausiai rizikos tikimybei nusišalinti nuo bet kokio dalyvavimo visose veiklose, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, o apie savo nusišalinimo faktą informuoti tiesiogiai VPT vadovą. Darbuotojai yra informuojami ir apie jų prievolę laiku ir tinkamai užpildyti privačių interesų deklaracijas, o prireikus – jas atnaujinti“, – patikina V. Kieras.

CPO LT dėl tiekėjo nėra gavusi indikacijų

CPO LT Statybų srities pirkimų skyriaus vadovas Mindaugas Žiukas paaiškina, kad pirkimas vykdytas per CPO LT katalogą – tai elektroninis įrankis, kuriame iš anksto nustatytomis sąlygomis perkančiosios organizacijos gali teikti užsakymus, o tiekėjai pasiūlymus. CPO LT kataloge yra sukurtas ir veikiantis Statinių (pastatų) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo modulis.

CPO LT, gavusi ir įvertinusi pateiktus pirkimo dokumentus, buvo „Santaros klinikoms“ juos netgi grąžinusi ir rekomendavusi papildomai įvertinti, ar perkamas objektas patenka į Architektūros įstatyme nustatytus atvejus, kai perkant teritorijų planavimo ar statinio projektavimo paslaugas reikia vykdyti projektų konkursus, skirtus statinio architektūrinei idėjai ar urbanistinei idėjai išreikšti.

„Pirkimai atitinkantys prieš tai nurodytus atvejus per CPO LT katalogą negalimi, tai nurodyta ir paskelbtose pirkimo sąlygose. Užsakovas pakartotinai teikė užsakymą tuo patvirtindamas, kad objektas į LR architektūros įstatyme numatytus atvejus nepatenka“, –teigia Mindaugas Žiukas.

CPO LT nekomentuoja galimų papildomų darbų užsakymų ar sutarties pakeitimų, kadangi sutarties vykdyme nedalyvauja.

„UAB „Maspro“ yra laimėjusi daugiau CPO LT vykdomų pirkimų. Informaciją apie sutarčių vykdymą ir sutarčių pakeitimus gali suteikti perkančiosios organizacijos su kuriomis pasirašytos sutartys. CPO LT iš perkančiųjų organizacijų nėra gavusi indikacijų dėl UAB „Maspro“ netinkamo sudarytų sutarčių vykdymo“, – teigia M. Žiukas.

Architektas kviestų peržiūrėti pirkimų tvarką

Informaciją paviešinęs L. Rekevičius kviestų atsisakyti praktikos itin svarbius kultūrinius ir visuomeninius objektus pirkti už mažiausią kainą.

„Tam kartui kažkiek sutaupoma. Tačiau toks paskubomis suprojektuotas pastatas nebus kokybiškas, nebus gražus, nebus patogus, nebus kontekstualus, nebus pigiai (ar optimaliai) eksploatuojamas. Galų gale, jis turbūt niekada ateityje nebus saugoma ir vertingas, nors gal čia per daug noriu“, – paaiškina L. Rekevičius.

Jis siūlytų laikytis Architektūros įstatymo ir pirkti valstybės svarbiausius pastatus ne mažiausios kainos būdu, o per architektūrinius konkursus.

„Tokių itin svarbių objektų atveju – architektūrinis konkursas yra vienintelis teisingas sprendimas“, – teigė L. Rekevičius.

Po architekto įrašu feisbukė užvirė plati diskusija, į kurią įsitraukė ir politikai. Kritikuojama viešųjų pirkimų tvarka, yra ir įmonę palaikančių nuomonių.

„Galima matyti ir kitą pusę. Pvz, įmonė iki 2019 m. nebuvo vystoma. Pajamos 5000 eurų per metus, prie tokių pajamų atlyginimas normalu, kad yra 200 eurų – žmonės įdarbinti 0,1 etato palaikoma kažkokia gyvybė. (...) Jei perkančioji organizacija nustato žemus reikalavimus, tai įmonė, laimėdama tokį projektą, dar nepadarė nieko neteisėto“, – argumentavo vienas diskusijos dalyvis.

Kiti kritikavo „Santaros klinikas“ dėl pasirinkto pirkimo būdą – pagal mažiausią kainą.

Gentvilas: mes per „biedni“ statyti už pigiausią kainą

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pasidalijo įrašu, kuriame teigia: „Mes esame per biedni, kad statytume už pigiausią kainą“.

Anot jo, Lietuvos architektų rūmai primininkas L. Rekevicius kelia teisingus klausimus ir į juos netrukus bus pateikti sprendimai.

„Rytoj Lietuvos statybininkų asociacija organizuoja konferenciją „Forumas | Viešieji pirkimai: Statybų sėkmės kodas, kurioje kaip tik aptarsime gilias „pigiausios kainos“ pasekmes. Pavasarį Seime bus priimta nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, kurioje ekonominio naudingumo, o ne mažiausios kainos kainos kriterijai taps dominuojantys“, – žada ministras.

Simonas Gentvilas

Anot jo, projektavime, o ypač ligoninių, yra svarbu viskas – ergonomija, empatija, išvaizda, funkcionalumas ir kt.

„Valstybė pirkdama paslaugas mažiausia kaina toleruoja šešėlį, stabdo inovacijas ir praleidžia puikų šansą sukurti šios epochos kultūros paveldo objektus ateičiai“, – teigia S. Gentvilas.