Grupė pranešė, kokios koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguotos EBITDA) ribos turės būti pasiektos.

Ignitis grupės“ koreguota EBITDA 2023 metais turės būti ne mažesnė kaip 315 mln. eurų – ją pasiekus būtų laikoma, kad grupės vadovai įgyvendino 70 proc. su šiuo rodikliu jiems keliamų tikslų. 100 proc. koreguotos EBITDA rodiklis būtų pasiektas, jei ji 2023 metais būtų ne mažesnė kaip 350 mln. eurų, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.

Prognozuojama, kad pernai „Ignitis grupės“ koreguota EBITDA siekė nuo 265 iki 269 mln. eurų.

Vertinant vadovams keliamus tikslus koreguotos EDITDA rodiklis sudaro 30 proc. svorio. 40 proc. jo tenka akcininko grąžos rodikliui – jis bus lyginamas su „Eurostoxx Utilities“ vidurkiu, 20 proc. – instaliuotiems „žaliesiems megavatams“ – jie 2023 metais turės sudaryti 1,6 gigavato (GW), 10 proc. – anglies dvideginio mažinimo plano parengimui ir jame numatytiems tikslams.

Šiuo metu „Ignitis grupė“ valdo 1,1 GW veikiančių žaliosios gamybos pajėgumų, vadinasi, turi įgyvendinti projektų, kurie instaliuotą galią padidintų dar 500 MW. Palyginimui, nuo 2016-ųjų iki 2020 metų veikiantys žaliosios gamybos pajėgumai buvo padidinti tik 100 MW.

„Ignitis grupės“ teigimu, atskleisit koreguotos EBITDA ribas nuspręsta įvertinus viešojoje erdvėje kylančias diskusijas dėl vadovų skatinimo akcijų opcionais programos.

2024 metų EBITDA ribos bus skelbiamos, kaip planuota, kartu su atnaujintu 2021-2024 metų strateginiu planu. Vėlesnių laikotarpių ribos taip pat bus skelbiamos kartu su atnaujintais strateginiais planais.

Bendrovė taip pat pažymi, kad vadovams keliamas instaliuotos žaliosios gamybos galios tikslas užtikrins, jog pelningumą didins investicijos į tvarią gamybą, o ne reguliuojamų tarifų didinimas.

„Ignitis grupė“ valdybos nariai ir pagrindinių antrinių įmonių vadovai pagal sudarytas opcionų sutartis 2024 metais gali maksimaliai gauti beveik 9,5 tūkst. grupės akcijų, kurių bendra nominali vertė siekia 212,1 tūkst. eurų.

Pagal pernai gruodį sudarytas opcionų sutartis „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas galės maksimaliai įsigyti 2265 akcijas, o valdybos nariai Darius Kašauskas, Dominykas Tučkus, Živilė Skibarkienė ir Vidmantas Salietis – po 1178 akcijas.

Antrinės įmonės „Ignitis“ generalinis direktorius Darius Montvila galės gauti 661, ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris – 653, „Ignitis Renewables“ generalinis direktorius – 605, „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis – 601 akciją.

Sudarytos opcionų sutartys reiškia, kad vadovams suteikiama galimybė įgyti akcijų, jeigu bus pasiekti 2020-2023 metų laikotarpio tikslai. Sprendimą dėl akcijų suteikimo arba nesuteikimo „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba priims tik 2024 metais.

Seimo Ekonomikos bei Biudžeto ir finansų komitetai praėjusią savaitę suabejojo „Ignitis grupės“ opcionų programa. Biudžeto ir finansų komiteto vadovas Mykolas Majauskas tuomet pareiškė, kad sprendimas dėl akcijų dalybų pagrindinių antrinių įmonių vadovams kelia nepasitikėjimą bendrove.

Pasak „Ignitis grupės“, opcionų programa yra skirta bendrovės veiklos tvarumui ir tęstinumui užtikrinti, o ne trumpalaikiams rezultatams pasiekti. Jei 2022 metais pasikeitus valdybai keistųsi ir bendrovės strateginė kryptis bei dėl to nebūtų pasiekti anksčiau kelti tikslai, vadovai akcijų neįgytų.

„Ignitis grupės“ stebėtojų taryba gruodžio 4 dieną patvirtino grupės vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos tikslus ir jų rodiklius 2020-2023 metams, jų pasiekimo vertinimo kriterijus, maksimalų siūlomų įsigyti vadovams akcijų skaičių.

Skelbta, kad galimybė gauti „Ignitis grupės“ akcijų ateityje bus sudaryta ne tik vadovams, bet ir visiems grupės įmonių darbuotojams.

„Ignitis grupės“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše. Finansų ministerijai priklauso 73,08 proc. grupės akcijų paketas.