Fiksuoto dydžio išmoka

Savarankiškai dirbantys asmenys ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu ir toliau gaus 260 eurų dydžio išmoką, jeigu atitiks šias sąlygas:

  • Savarankiška veikla registruota bent 3 mėnesius per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki karantino ir ekstremalios situacijos paskelbimo dienos.
  • Dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą.
  • Gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 642 eurų popieriuje.
  • Jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas.

Karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama vieną mėnesį, o vėliau jos mokėjimas bus nutrauktas.

„Sodros“ įmokų atidėjimas

Neigiamą COVID-19 poveikį patyrę savarankiškai dirbantys, kurių veikla apribota dėl karantino ir kurie įtraukti į VMI sąrašus, gali taip pat atidėti įmokų mokėjimą supaprastinta tvarka. Nuketėję nuo COVID-19 savarankiškai dirbantys asmenys įmokų galės nemokėti už karantino laikotarpį, o padengti susidariusią skolą be palūkanų bus galima per 5 metus.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų atidėjimas

Karantino metu savarankiškai dirbantys asmenys yra laikinai atleisti nuo PSD mokėjimo. Taip siekiama sumažinti jų išlaidas ir palengvinti mokestinę naštą. Net ir nemokėdami PSD, šie gyventojai gali gauti sveikatos priežiūros paslaugas. PSD įmokas už karantino laikotarpį savarankiškai dirbantys gyventojai galės sumokėti per dvejus metus. Karantinui pasibaigus, PSD įmokos bus mokamos kaip įprasta.

Kitos socialinės garantijos

Savarankiškai dirbantys asmenys draudžiami ne visomis socialinio draudimo rūšimis. Dalis savarankiškai dirbančių asmenų draudžiami pensijų bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu, dalis – pensijų, nedarbo, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, o verslo liudijimus turintys asmenys – tik pensijų socialiniu draudimu.

„Sodros“ išmokos

Autoriai, sportininkai ir atlikėjai, gaunantys pajamas ne iš darbdavio, draudžiami pensijų, ligos, motinystės ir sveikatos draudimu ir turi teisę gauti pensijas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos išmokas.

Teisę gauti pensijas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos išmokas taip pat turi asmenys, vykdantys individualią veiklą, bei ūkininkai.

Dirbantys su verslo liudijimais moka tik pensijų ir sveikatos draudimo įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos ir turi teisę tik į pensijas.

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo ir sveikatos draudimu ir turi teisę gauti pensijas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos ir nedarbo išmokas.

Nedarbo socialinio draudimo išmoka

Ne trumpesnį nei 12 mėnesių stažą per dvejus su puse metų iki užsiregistravimo Užimtumo tarnyboje sukaupę nedarbo socialiniu draudimu drausti individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai, kuriems suteiktas bedarbio statusas, gali gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką – ji mokama 9 mėnesius.

Ligos išmokos nesergančiam vaikui prižiūrėti

Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti darželinuką, priešmokyklinuką, pradinuką ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia savarankiškai dirbantiems tėvams, globėjams, seneliams, gali būti mokamos ligos išmokos. Teisės gauti ligos išmokas neturi dirbantys su verslo liudijimu.

Tokia pat tvarka galioja, jei nedarbingumo pažymėjimas būtinas dėl vaiko privalomos izoliacijos ar paskelbto infekcijų plitimo ribojančio režimo.

Ligos išmoka mokama, jei savarankiškai dirbantis asmuo turi ne trumpesnį nei 3 mėnesių stažą per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių stažą per paskutinius dvejus metus iki nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Nuo 2021 m. vasario 1 d. dirbančiam savarankiškai ligos išmoka priklausys, jeigu bus sumokėjęs įmokas už paskutinį mėnesį iki nedarbingumo pradžios.

Nuo sausio mėnesio minimali mėnesio ligos išmoka siekia 168,06 eurų. Minimalias išmokas gauna gyventojai, jei pagal jų draudžiamąsias pajamas apskaičiuotas išmokos dydis yra mažesnis nei minimali riba.