Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, siūloma panaikinti nuostatą, kad kelionių organizatoriui ir turistui nesusitarus dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią organizuotą turistinę kelionę kompensavimo Turizmo įstatyme nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis, pinigai turistui grąžinami ne vėliau kaip per 90 dienų. Šis projektas įgaliotų kelionių organizatorius gražinti pinigus per šiuo metu Europos Tarybos Direktyvoje numatytas 14 dienų.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nutraukus organizuotos turistinės kelionės sutartį, sumokėtos sumos keliautojui turės būti grąžinamos arba kompensuojamos be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kelionės paslaugų paketo sutarties nutraukimo, terminą pradedant skaičiuoti nuo įstatymo įsigaliojimo dienos.