Centrinės valdžios pajamos sausį-lapkritį buvo 12,478 mlrd. eurų, išlaidos – 15,484 mlrd. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 449 mln. eurų, išankstinius duomenis pranešė Finansų ministerija.

Mokesčiai sudarė 56,2 proc. sausio-lapkričio centrinės valdžios pajamų, socialinės įmokos – 34,3 proc. Per vienuolika mėnesių didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 54,2 proc., dotacijos – 11,4 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 11,4 proc.

Centrinės valdžios pajamos lapkričio mėnesį buvo 1,143 mlrd. eurų, išlaidos – 1,55 mlrd. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 54,8 mln. eurų.

Lapkritį centrinės valdžios deficitas siekė 462,1 mln. eurų ir, palyginti su praeitų metų lapkričiu, balansas sumažėjo 422,2 mln. eurų. Paskutinį rudens mėnesį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (55,1 proc.) ir socialinės įmokos (36,1 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (45,2 proc.).

Centrinės valdžios sektorius apima valstybės biudžetą, „Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą, nebiudžetinius Rezervinį (Stabilizavimo) ir Ignalinos AE uždarymo fondus, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, taip pat Turto banką.