Akcijos neatlygintinai būtų suteiktos, jei bus pasiekti rodikliai, susieti su 2020-2023 metų strateginiu planu.

„Ignitis grupė“ gruodžio 18 dieną per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė apie devynių grupės įmonių vadovų sudarytas akcijų opcionų sutartis.

Pagal jas „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas galės maksimaliai įsigyti 2265 akcijas, o valdybos nariai Darius Kašauskas, Dominykas Tučkus, Živilė Skibarkienė ir Vidmantas Salietis – po 1178 akcijas.

Antrinės įmonės „Ignitis“ generalinis direktorius Darius Montvila galės gauti 661, ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris – 653, „Ignitis Renewables“ generalinis direktorius – 605, „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis – 601 akciją.

Konkretus suteikiamų akcijų skaičius priklausys nuo „Ignitis grupės“ veiklos rodiklių – akcininko grąžos, koreguotos EBITDA, instaliuotų „žaliųjų megavatų“, anglies dvideginio mažinimo plano ir jame numatytų tikslų pasiekimo.

„Ignitis grupės“ teigimu, pagrindinių vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programa pradėta rengti, pradėjus ruoštis bendrovės akcijų pirminiam viešam siūlymui (IPO), įvertinus gerąsias listinguojamų įmonių praktikas, kuriomis siekiama suderinti bendrovės ir akcininkų interesus.

„Pažymėtina, kad opciono sutartys yra sandoriai dėl teisės įgyti akcijų ateityje – šiuo atveju 2024 metais ir tik pasiekus nustatytus ilgalaikius tikslus ir rodiklius. Sudarytos opcionų sutartys reiškia, kad vadovams suteikiama galimybė įgyti akcijų, jeigu bus pasiekti 2020-2023 metų laikotarpio tikslai (...) Sprendimą dėl akcijų suteikimo arba nesuteikimo „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba priims tik 2024 metais“, – teigiama bendrovės pranešime.

Pasak „Ignitis grupės“, opcionų programa yra skirta bendrovės veiklos tvarumui ir tęstinumui užtikrinti, o ne trumpalaikiams rezultatams pasiekti. Jei 2022 metais pasikeitus valdybai keistųsi ir bendrovės strateginė kryptis bei dėl to nebūtų pasiekti anksčiau kelti tikslai, vadovai akcijų neįgytų.

„Tam, kad būtų užtikrinti investuotojų lūkesčiai, pasiekti programoje numatyti ilgalaikiai tikslai ir prognozuojami rezultatai, reikalingas kryptingas darbas, kuris nėra siejamas su valdymo organų kadencijomis“, – pabrėžė „Ignitis grupė“.

Anot jos, akcijų suteikimas vadovams už pasiektus tikslus yra geroji tarptautinė praktika, taikoma ir tokiose energetikos sektoriaus bendrovėse, kaip „Orsted“, „Enel“, „Eon“ ir kitose. „Ignitis grupės“ teigimu, tokia motyvavimo programa užtikrina, jog vadovų ir akcininkų interesai sutaptų, didina motyvaciją siekti ilgalaikių tikslų, taip užtikrinant didesnę akcijų vertę ir grąžą akcininkams.

„Ignitis grupės“ stebėtojų taryba gruodžio 4 dieną patvirtino grupės vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos tikslus ir jų rodiklius 2020-2023 metams, jų pasiekimo vertinimo kriterijus, maksimalų siūlomų įsigyti vadovams akcijų skaičių.

Skelbta, kad galimybė gauti „Ignitis grupės“ akcijų ateityje bus sudaryta ne tik vadovams, bet ir visiems grupės įmonių darbuotojams.

„Ignitis grupės“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše. Finansų ministerijai priklauso 73,08 proc. grupės akcijų paketas.