Toks siūlymas priimtas siekiant sumažinti administracinę naštą ir pagreitinti leidimų užsieniečiams išdavimo procesą.

Vyriausybė taip pat atsisakė pirminės siūlytos nuostatos, kad pagal siūlomus pakeitimus užsieniečiams leidimus atvykti į Lietuvos Respubliką išduotų atitinkamos valdymo srities ministras pagal savo kompetenciją.

„Nesukurkime lygioje vietoje sumaišties, neaiškumo ir būtinybės aiškinti, kurio čia ministro valdymo sritis, kai nuostatų nėra, nes patys ministrai klausia, ar čia kažkas iš jų kažkokią kompetenciją paima ar ne. Akivaizdu, kad nepaima, bet neaiškumo matyti, kad yra“, – posėdyje sakė premjerė Ingrida Šimonytė.

Taip pat paliekama teisė Valstybės saugumo departamento direktoriui leidimus išduoti užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais.

Leidimus užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išduoda švietimo, mokslo ir sporto ministras (aukšto meistriškumo sportininkams ir kitiems susijusiems asmenims), kultūros ministras (menininkams), užsienio reikalų ministras (žurnalistams), ekonomikos ir inovacijų ministras (užsienio investuotojams), vidaus reikalų ministras (užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių), krašto apsaugos ministro ar valstybės saugumo departamento direktorius (užsieniečiams, atvykstantiems į žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais).