Įmonė pranešime nurodo, kad dar balandžio mėnesį Europos Komisija (EK), siekdama įveikti COVID-19 protrūkio sukeltą krizę, pasirašė Laikinosios valstybės pagalbos priemonių komunikatą, skirtą Europos šalių ekonomikai remti.

„Vadovaudamasi Komunikato rekomendacijomis Lietuvos Vyriausybė lapkričio mėnesį iš valstybės biudžeto lėšų nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms numatė skirti iki 150 mln. eurų, tačiau išskyrė didelių įmonių kategoriją, kuri netenka galimybių pretenduoti į valstybės pagalbą“, – teigiama pranešime.

Rašte valdžioms atstovams „Novaturas“ teigia siekiantis atkreipti dėmesį, kad dėl Vyriausybės sprendimu numatytų apribojimų taikymo pagal įmonių dydį didieji kelionių organizatoriai, patenkantys į didelių įmonių kategoriją, netenka galimybių pretenduoti į valstybės pagalbą pagal šią priemonę, nors visoje Europos Sąjungoje turizmas yra vienas labiausiai dėl pandemijos nukentėjusių verslo sektorių, kurių įplaukos, palyginti su 2019 metais, krito daugiau nei 70 proc.

Įmonė teigia, kad EK Komunikate nurodoma, kad, be tiesioginio poveikio judumui ir prekybai, COVID-19 protrūkis taip pat daro vis didesnį poveikį visų sektorių ir visų rūšių įmonėms – tiek mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tiek ir didelėms.

„(...) Dar kartą norime atkreipti dėmesį į šią beviltišką padėtį, kai daugumos net ir didelių įmonių likimas tapo miglotas. Mūsų trijų ketvirčių pajamos krito 78 proc., tad tikimės operatyvių sprendimų, kurie užtikrintų įmonių veiklos tęstinumą ir darbo vietų išlaikymą“, – sakė „Novaturo“ vadovė Audronė Keinytė.

Įmonė ragina valdžios atstovus vadovautis pilna Komunikato apimtimi priimant sprendimą dėl įmonių įtraukimo į paramos gavėjų sąrašą ir „atsižvelgiant į tai, kad Komunikatas nediferencijuoja įmonių pagal dydį, įtraukti dideles įmones į potencialių priemonių gavėjų sąrašą, kaip labiausiai nukentėjusias dėl COVID-19 sukeltos krizės“.

„Suprasdami, kad planuojamas pagalbos biudžetas yra ribotas ir pagalbos dydžio bei svarstomas intensyvumo skaičiavimo principas gali būti sudėtingai taikomas didelėms įmonėms, siūlome įvesti trečios grupės sąvoką, į kurią patektų didžiosios įmonės, kurių apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 70 proc.“, – sako A. Keinytė.