Lietuvos banko duomenimis, „Swedbank“ rugsėjo pabaigoje buvo sukaupęs 11,99 mlrd. eurų turto ir pagal šį rodiklį valdė 34 proc. šalies bankų rinkos.

Antroje vietoje buvo SEB bankas – jis buvo sukaupęs 10,198 mlrd. eurų turto ir valdė 28,9 proc. rinkos. 2,88 mlrd. eurų turto turintis Šiaulių bankas buvo trečias ir užėmė 8,2 proc. rinkos.

Bendras Lietuvoje registruotų komercinių bankų turtas rugsėjo pabaigoje siekė 25,634 mlrd. eurų (72,7 proc. visos bankų sistemos turto), užsienio bankų filialų turtas buvo 9,617 mlrd. eurų (27,3 proc.).

SEB banko bendras paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų portfelis rugsėjo pabaigoje siekė 6,036 mlrd. eurų, „Swedbank“ – 6,032 mlrd. eurų, o Šiaulių banko – 1,764 mlrd. eurų. SEB bankui teko 30,3 proc., „Swedbank“ – taip pat 30,3 proc., o Šiaulių bankui – 8,9 proc. rinkos.

Daugiausiai paskolų ne finansų įmonėms buvo suteikęs SEB bankas – 2,969 mlrd. eurų (35,7 proc. rinkos), antras buvo „Swedbank“ – 1,876 mlrd. eurų (22,5 proc.), trečia vieta atiteko Šiaulių bankui – 1,013 mlrd. eurų (12,2 proc.). „Swedbank“ paskolų portfelis namų ūkiams siekė 4,083 mlrd. eurų (38 proc. rinkos), SEB banko – 2,996 mlrd. eurų (27,9 proc.).

Lietuvoje registruotų komercinių bankų išduotų paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų portfelis rugsėjo pabaigoje buvo 14,141 mlrd. eurų (71 proc. visos bankų sistemos paskolų portfelio), užsienio bankų filialų – 5,774 mlrd. eurų (29 proc.).

„Swedbank“ bendras indėlių portfelis rugsėjo pabaigoje siekė 10,468 mlrd. eurų (36,5 proc. rinkos), iš kurių 7,055 mlrd. eurų teko namų ūkių indėliams (43,6 proc. rinkos), o 2,428 mlrd. eurų – ne finansų įmonėms (29,3 proc. rinkos).

SEB banko bendras indėlių portfelis buvo 8,164 mlrd. eurų (28,5 proc. rinkos), Šiaulių banko – 2,217 mlrd. eurų (7,7 proc.).

SEB bankas buvo pritraukęs daugiausiai ne finansų įmonių indėlių – 2,822 mlrd. eurų (34,1 proc. rinkos), banke laikomų namų ūkių indėlių portfelis buvo 4,743 mlrd. eurų (29,3 proc.). Šiaulių banko pritrauktų gyventojų indėlių suma buvo 1,454 mlrd. eurų (9 proc. rinkos).

Šalyje registruotų komercinių bankų pritrauktų indėlių portfelis rugsėjo pabaigoje buvo 21,301 mlrd. eurų (74,2 proc. visos bankų sistemos indėlių portfelio), užsienio bankų filialų – 7,391 mlrd. eurų (25,8 proc.).

Lietuvoje rugsėjo mėnesio pabaigoje veikė 9 bankai ir 7 užsienio bankų filialai.