Lietuvos Verslo Tarybos teigimu, pirmosios koronaviruso bangos ir jos sukeltų pasekmių efektyvaus valdymo įgyvendinimas buvo vykdomas konsultuojantis, keičiantis informacija ir duomenimis. Nustatytų karantino priemonių ir atskirų verslų ribojimo sąlygomis ne tik greitai buvo informuojama apie paramos verslui taikomų priemonių iškylančius probleminius klausimus, bet ir per šią darbo grupę buvo patogu informuoti institucijas apie kitus verslo veiklos ribojimo sąlygomis iškylančius klausimus.

Lietuvos verslo taryba premjerei rašo, kad šiuo metu turime dar aktualesnę antrosios viruso bangos situaciją, daugeliui verslo sektorių taikomi absoliutūs ar santykiniai veiklos ribojimai, kurie, sprendžiant pagal šiandienos rodiklius, dar ilgai išliks, o galbūt įsigalios ir nauji suvaržymai.

Dėl to verslo struktūros prašo premjerę kuo skubiau atnaujinti darbo grupės sudėtį, nes daug jos narių buvo politinio pasitikėjimo valstybės pareigūnai. Taip pat prašoma užtikrinti grupės reprezentatyvumą ir veiklos tęstinumą, informacinės sistemos veikimą, kurioje būtų galima skelbti skubias užklausas ir gauti atitinkamus atsakymus. Pasak asociacijų atstovų, karantino ir ekonominės veiklos ribojimo sąlygomis koordinuoti su verslo organizacijomis veiksmai leis efektyviausiai įveiklinti antikrizines priemones. Lietuvos verslo tarybos narės užtikrina esančios pasirengusios konstruktyviai bendradarbiauti ir aktyviai dalyvauti tolesnėje darbo grupės veikloje.