Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) patvirtino – šiuo metu antrinė įmonė perka 63 tūkst. pabėgių.

Vieneto kaina su tvirtinimo elementais Europoje svyruoja apie 45-47 eurus, Lietuvoje – arčiau 40-ies eurų, informavo rinkos dalyviai. Tad pirkimo vertė – apie pustrečio milijono eurų.

Tačiau pirkimas niekur neskelbiamas, o su tiekėjais deramasi privačiai – pasirodo GTC apskritai netaikomos viešųjų pirkimų procedūros, o dėl to kilęs ginčas su Viešųjų pirkimų tarnyba. Pirkimas vyksta, kai teisme sprendžiama, ar GTC turėtų būti perkančioji organizacija.

Parlamentaras L. Kasčiūnas pažėrė abejonių, ar nėra sudaromos sąlygos rinką monopolizuoti Baltarusijos valstybinei įmonei.

„Šiuo metu „Lietuvos geležinkelių“ antrinė įmonė „Geležinkelių tiesimo centras“ vykdo geležinkelio pabėgių pirkimo konkursą. Komitetą pasiekė informacija, kad neskelbiamų derybų būdu pabėgių tiekėju buvo pasirinkta Baltarusijos valstybinė įmonė „Dorstroymontazhtrest“ („Дорстроймонтажтрест“)“, – raštu pasidalijo L. Kačiūnas.

Pati valstybės valdoma įmonė ir Susisiekimo ministerija ramina, kad pabėgiai yra neišskirtinis gelžbetonis produktas, o GTC konkuruoja rinkoje su kitomis įmonėmis ir neturi išskirtinių sąlygų, kad reikėtų taikyti viešųjų pirkimų procedūras.

Kasčiūnas įžvelgia grėsmių

Geležinkelių tiesimas yra viena iš veiklos sričių, kuri laikoma strategiškai svarbi nacionaliniam saugumui užtikrinti.

L. Kasčiūnas kelia klausimus ministerijai ir Vyriausybinei komisijai, vertinančiai sandorių atitiktį nacionaliniam saugumui: „Ar geležinkelio pabėgių tiekėju, tiesiogiai ar netiesiogiai, buvo pasirinkta Baltarusijos valstybinė įmonė „Dorstroymontazhtrest“? Jei taip, ar šis tiekėjas dalyvaus įgyvendinant ypatingos svarbos projektą „Rail Baltica“? Ar šiam pirkimui neskelbiamų derybų būdu buvo gautas VPT sutikimas? Ar buvo atliekamas ar numatoma atlikti sandorio šalies tiekėjo vertinimas?“

Parlamentaras „Delfi“ sako, kad jam kyla nuogąstavimų.

Laurynas Kasčiūnas

„Pirmiausia tai susiję su tuo, kad tai valstybinė Baltarusijos įmonė. Jei ji tikrai turi ar turės kontraktą čia Lietuvoje, tai yra vienas moralinis-politinis klausimas, kad iš esmės rinka monopolizuojasi ir tą rinką turi Aliaksandro Lukašenkos atstovai Lietuvoje.

Antra, kaip tai atrodo nacionalinio saugumo kontekste. Dar labai svarbus momentas, kiek aš turiu informacijos, čia kalbama apie dešimtmečio kontraktą, ir jei tai yra susiję su „Rail Baltica“ ar projekto įgyvendinimu, man kyla klausimas ar nebus taip, kad Lukašenkos režimo valstybinė įmonė dalyvaus visame „Rail Baltica“ projekte“, – paaiškina L. Kasčiūnas.

Jis nedetalizavo turimos informacijos, ir patvirtino nežinąs, ar jau sandoris sudarytas. Jis patikina, kad pabėgius gali parūpinti ir Lietuvos, ir Lenkijos ar kitų šalių įmonės.

„Net neabejokim, kad ten gali būti tam tikras dempingavimas, neišvengiamai, žinant visą Baltarusijos institucinę architektūrą. Tai natūralu, kad yra monopolizacijos galimybė. Todėl reikia labai gerai sau atsakyti klausimą, ar norėtume, kad taip atsitiktų vienam svarbiausių mūsų sektorių“, – kalba L. Kasčiūnas.

Jis patikino, kad nėra aišku, ar pabėgiai yra tokia prekė, kuriai turėtų būti taikoma nacionalinio saugumo patikra, tačiau valstybės valdoma įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ turi strateginės svarbos statusą.

„Lietuvos geležinkeliai“ tikina, kad konkurencija užtikrinama, pirkimas dar nebaigtas

LTG patvirtino, kad šiuo metu GTC perka gelžbetoninius pabėgius – tinka pasiūlymai tiek su elastinio tvirtinimo elementais, tiek ir be jų nuo to ir priklausys pirkimo vertė.

„Konkreti pirkimo vertė būna aiški tuomet, kai pateikiamas geriausias pasiūlymas. Išankstinis vertės paskelbimas mažintų konkurenciją, kiltų rizika prekes įsigyti brangiau. Galime atskleisti pirkimo apimtį – tai 63 tūkst. pabėgių. Pirkimas šiuo metu nėra baigtas, laimėtojas nėra paskelbtas“, – informavo LTG Komunikacijos vadovas Mantas Dubauskas.

Kodėl pirkimas neviešas? Pasirodo GTC nėra perkančioji įmonė, kaip kitos valstybės valdomos įmonės.

Mantas Dubauskas

„GTC veikia kaip komercinė įmonė, rinkoje konkuruojanti su kitomis įmonėmis dėl viešosios infrastruktūros valdytojo viešųjų pirkimų būdų sudaromų sutarčių. Todėl GTC vykdo komercinius pirkimus. Pirkimo metodas pasirinktas siekiant didinti konkurenciją rinkoje ir gauti geriausią ekonominį rezultatą“, – argumentuoja M. Dubauskas.

Jis patikina, kad konkurencija yra užtikrinama – pakviesti 4 dalyviai, be jau minėtos Baltarusijos Valstybinės įmonės dar kviečiama UAB „Swetrak“, „Track tec S.A“ ir „Premium storage SIA“.

„Siekiant geriausio ekonominio rezultato, į pirkimą buvo kviesti dalyvauti GTC žinomi tiekėjai, galintys tiekti reikiamas prekes. Gelžbetoninių pabėgių rinkoje svarbus veiksnys yra geografinis atstumas nuo pirkėjo iki gamybos vietos. Tad buvo kviečiami Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse esantys tiekėjai“, – paaiškina M. Dubauskas.

Jis atsako Seimo nariui, kad perkami pabėgiai nebus naudojami „Rail Baltica“ projekto įgyvendinime.

„Pirkimas šiuo metu nėra baigtas, todėl nėra pagrindo vertinti laimėtojo atitikties nacionaliniam saugumui. Nors GTC nėra įtraukta į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą, tačiau prieš priimant galutinius sprendimus yra vertinamos visos aplinkybės ir, jei būtų nustatyta, kad tam tikras sprendimas gali kelti riziką bendrovės ir/ar valstybės saugumui, į tai būtų atsižvelgiama ir atitinkamai būtų kreipiamasi į atsakingas institucijas“, – sako LTG atstovas.

VPT: turėtų būti perkančioji organizacija

Tuo metu Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) laikos nuomonės, kad geležinkelių tiesėja, kuri priklauso valstybei, turėtų būti perkančioji organizacija ir skelbti viešus pirkimus.

VPT atsiuntė paaiškinimą, kad 2010 m. susisiekimo ministerija nurodė, kad GTC nėra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, mat jos veikla neatitinka perkančiosioms organizacijoms taikomų kriterijų.

Tačiau VPT pernai atliko tikrinimą ir nustatė, kad ne tik LTG antrinė įmonė GTC, bet taip pat ir kitos – Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, AB „LG CARGO“ – atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtas sąlygas.

„Todėl yra pripažintinos perkančiosiomis organizacijomis ir todėl, įgydamos prekes, paslaugas ar darbus, turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais“, – rašo VPT.

Bet sprendimai buvo apskųsti teismuose. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. liepos 10 d. sprendimu LTG ir antrinių įmonių skundą atmetė kaip nepagrįstą, t. y. sutiko su VPT Tikrinimo ataskaitoje priimtais sprendimais dėl AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ dukterinių įmonių kaip perkančiųjų organizacijų statuso, nurodo VPT.

Šis sprendimas buvo apskųstas Vyriausiajam administraciniam teismui.

„Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinės įmonės, kol nėra galutinio teismo sprendimo, savęs ir toliau nepripažįsta subjektais, kuriems turi būti taikomas viešųjų pirkimų reguliavimas. (…) Apibendrinant, šiuo metu vyksta teisminiai ginčai ir galutinį sprendimą priims teismas. Ataskaitoje VPT nustatė ir ginče laikosi pozicijos, kad LTG dukterinės tuo metu, kai buvo atliktas tikrinimas, atitiko perkančiųjų organizacijų statusą, dėl ko privalėjo laikytis viešųjų pirkimų reguliavimo“, – sako VPT.

Tai reiškia, kad Viešųjų pirkimų tarnybos kontrolė GTC pirkimams nėra taikoma.

LTG paaiškina, kad konkuruoja rinkoje

Kodėl antrinės geležinkeliečių įmonės nenori būti perkančiosiomis organizacijomis?

Šiuo metu LTG antrinės įmonės, kol nėra galutinio teismo sprendimo, savęs ir toliau nepripažįsta subjektais, kuriems turi būti taikomas viešųjų pirkimų reguliavimas, paaiškina M. Dubauskas.

Anot jo, dvi kitos antrinės įmonės jau seniai atsižvelgė į teismų nutartis ir įsiregistravo kaip perkantysis subjektas arba perkančioji organizacija ir vykdo pirkimus viešųjų pirkimų būdu.

„VPT yra pažymėjusi ne kartą, kad pasikeitus aplinkybėms statuso klausimas gali būti sprendžiamas iš naujo. Tą mes ir darysime ir tęsime diskusijas. Tačiau, kaip minėta, teismų sprendimai yra vykdomi“, – teigia M. Dubauskas.

Jis paaiškina, kad GTC rinkoje konkuruoja kaip lygus su lygiais ir jokių privilegijų neturi.

„GTC veikia kaip komercinė įmonė, rinkoje konkuruojantis su kitais rinkos dalyviais dėl viešosios infrastruktūros valdytojo viešųjų pirkimų būdų sudaromų sutarčių. Dėl to GTC vykdo komercinius pirkimus“, – teigia M. Dubauskas.

Jis pastebi tendenciją, kad viešuosiuose pirkimuose dažnai rimti tiekėjai netgi nebedalyvauja, o į jų vietas stoja tarpininkai, tai išpučia ne tik terminus, bet ir įkainius.

Tai, kad valstybės valdoma įmonė (VVĮ) perka pagal komercinių pirkimų taisykles, nėra visiška retenybė nei Lietuvoje, nei Europoje. Paprastai tokios bendrovės konkuruoja rinkoje su kitomis bendrovėmis, jos perka pagal patvirtintas komercinių pirkimų taisykles.

M. Dubauskas vardija, kad be viešųjų pirkimų perka ir tokios įmonės kaip „Ignitis Renewables“, „NT Valdos“, „Duomenų logistikos centras“, „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“,„Tetas“ ar „GET Baltic“, dar daugiau yra įmonių, kurios nėra skelbusios nei vieno skelbimo apie pirkimo procedūras, tarp jų „Detonas“, „Giraitės ginkluotės gamykla“, „Jonavos grūdai“ ir kitos.

„Kaip matyti iš GTC atliktų veiksmų ir tiekėjų skaičiaus pirkime, buvo užtikrina tiekėjų konkurencija pirkime. GTC vadovaujasi taisyklėmis, pagal kurias pasirenkant partnerius yra atsižvelgiama ir į saugumo, veiklos tvarumo aspektus, todėl, nustačius, kad tam tikri santykiai su potencialiai tiekėjais neatitinka šių principų, su tokiais potencialiais partneriais yra nebendradarbiaujama“, – patikina M. Dubauskas.

Kiti tiekėjai negali pasiūlyti baltarusiškų kainų

Pabėgių gamintojos „Swetrak“ direktorius Vilius Parulis nenorėjo komentuoti pirkimo, kuriame dalyvauja, tačiau atskleidė, kiek vidutiniškai rinkoje kainuoja pabėgiai.

„Europoje pabėgių kaina yra iki 50 eurų, maždaug 45-47 Eur už vienetą su tvirtinimo sistema. O Lietuvos rinkoje šiuo metu kainos yra mažiau 40 eurų, sakykim taip“, – sako V. Parulis.

Jis pripažino, kad nukonkuruoti baltarusiškų kainų neįmanoma.

„Ar būtų dempingavimas, tai įdomiai skaičiuojasi. Na bet iš tikrųjų jų kainos yra tokios, kad mums konkuruoti, Lietuvos gamintojams arba Europos gamintojams, neįmanoma, sakyčiau“, – atsiduso įmonės vadovas.

Lietuvos geležinkeliai švenčia 25 m. jubiliejų
Foto: Organizatorių archyvas

Susisiekimo ministerija: tai neišsiskiriantis produktas

Susisiekimo ministerija problemų dėl vykstančio pirkimo neįžvelgtų.

„Pagal savo pobūdį geležinkelio pabėgiai yra sudėtinė geležinkelio kelio dalis, neišskirtinis produktas. Yra daug šių dalių gamintojų, pagamintos detalės turi atitikti nustatytus kokybės standartus ir turėti atitiktį kokybės standartams patvirtinančius sertifikatus“, – teigiama ministerijos komentare.

Patikinama, kad europinėje vėžėje jie nebus naudojami, o GTC įmonė atlieka daug remonto ir statybos darbų 1520 mm geležinkelio vėžės tinkle - tam ir skirti dabar perkami pabėgiai.

Ministry of Transport and Communication

Susisiekimo ministerijos žiniomis, šio sandorio atitiktis nacionalinio saugumo interesams komisijos posėdyje dar nebuvo nagrinėta, nes ir pats pirkimas dar nėra baigtas, laimėtojas nėra paskelbtas. Tiek šio, tiek kitų pirkimų atveju, jeigu ruošiantis pasirašyti sutartį būtų nustatytos galimos rizikos nacionaliniam saugumui, būtų svarstoma kreiptis į minėtą komisiją“, – patikina ministerija.

Vyriausybinės komisijos pirmininkas Aminas Mačiulis nurodė, kad klausimas dar nebuvo nagrinėtas.