Kaip per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė grupė, pajamos daugiausiai augo dėl didesnių pajamų tinklų segmente, kurias lėmė energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamosios, kaina.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis (koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) sausio-spalio mėnesiais siekė 225,1 mln. eurų ir buvo 6,3 proc. didesnis, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2019 metais, kai sudarė 211,7 mln. eurų.

Pasak grupės, šį augimą lėmė geresni rezultatai tinklų segmente dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą augančios reguliuojamo turto vertės, geresni Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko rezultatai lanksčiosios gamybos segmente bei efektyvus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės panaudojimas žaliosios gamybos segmente.