Nuspręsta, kad parama bus taikoma, jei ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant už kovo 1 d. – spalio 31 d. laikotarpį, palyginti su pernai, sumažėjo ne mažiau nei 30 proc.

Parama taikoma būtų ir jeigu vykdoma ūkinė veikla yra įtraukta į paveiktų veiklų sąrašą. Į ribojamų veiklų sąrašą taip pat bus įtraukiamos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai, ir kurių įtraukimui į sąrašą pritaria Vyriausybė.

Laikinoji ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka anksčiau teigė, kad sektoriaus apyvartą galima paskaičiuoti tik iš įmonių sumokėto PVM, tačiau PVM mokėtojai sudaro tik trečdalį visų įmonių, todėl toks vertinimas būtų netikslus.

„Dabartinė statistika tiesiog yra nepilna. Modeliavome ir 2018 metų pagrindu, juo viskas puikiai modeliuojasi. Pagal 2020 metų statistiką neturime pilno paveikslo ir, deja, turime konstatuoti, kad šis antras kriterijus yra tiesiog neveiksnus“, – teigė J. Rojaka.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skaičiavimais, įmonių, patyrusių bent 30 proc. apyvartos kritimą, yra apie 60 tūkst.

Pagal anksčiau Vyriausybėje numatytą tvarką, priemonės verslui galėjo būti taikomos, kai ūkinės veiklos vykdytojo apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 proc. ir ne mažiau nei 40 proc. ūkinės veiklos vykdytojų atitinkamame ekonominės veiklos sektoriuje taip pat patyrė apyvartos sumažėjimą.