Kaip rašoma pranešime, Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo gavusi informacijos iš bendrovės „Multikino Lietuva“. Ši nurodė, kad iš filmų platintojos „Theatrical Film Distribution“ sulaukė pasiūlymo pasirašyti kino filmų demonstravimo sutartį, identišką tai, kurią „Multikino Lietuva“ buvo jau kiek anksčiau sudariusi su kita filmų platintoja „NCG Distribution“. Abejose sutartyse sutapo filmų platinimo kainos, vadinamos rentalu, apskaičiavimo tvarka ir konkretūs jos dydžiai.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba išsiaiškino, kad „Theatrical Film Distribution“ sutartį gavo iš abiejų tai pačiai įmonių grupei priklausiančių bendrovių – „Forum Cinemas“ ir „NCG Distribution“ – darbuotojų. Tokiu būdu konkurentei buvo atskleista kitos filmų platintojos „NCG Distribution“ taikoma filmų platinimo kainos (rentalo) apskaičiavimo tvarka ir jos dydžiai. Konkurencijos taryba tvirtina, kad darbuotojų tarpusavio susirašinėjimas patvirtina, kad bendrovės, platindamos filmus, susitarė taikyti vienodą kainodarą.

Konkurencijos taryba nustatė, kad įmonei „Theatrical Film Distribution“ sutartį pirmoji perdavė „Forum Cinemas“, kuri skatino ir spaudė sutartyje nustatytą filmų platinimo kainos apskaičiavimo tvarką taikyti kino teatrams, įskaitant „Multikino“. Taip „Forum Cinemas“ siekė apriboti žemesnių kainų (akcijų, nuolaidų) bilietams į kino filmus taikymą, nes kino teatrai, sumažinę bilietų kainas, pagal sutartį turėtų nuolaidas kompensuoti iš savo pajamų dalies. Tokį susitarimo tikslą atspindi ir bendrovių susirašinėjimas, kur akcijos bilietams vadinamos „vagystėmis“:

„Theatrical Film Distribution“: „Akcijos, mažinančios mūsų rentalus, yra negerai. Nenormalu, kad tų akcijų tiek daug – 4d/sav. Būtų šaunu turėti rentalo vidurkį, be akcijų, kas padėtų įmonei išgyventi ir padidinti pajamas.“

„Forum Cinemas“: „2 in 1 vagystes vykdė tik vienintelis Multikino, kiti kino teatrai tokių vagysčių nevykdė.“

Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą, „Theatrical Film Distribution“ nebetęsė derybų su kino teatrais dėl kartelio metu suderintos kainodaros ir „Forum Cinemas“ siektas poveikis kino bilietų kainoms nepasireiškė.

„Konkurencijos taryba nebe pirmą kartą nustato susitarimą dėl kainų kino filmų rinkoje, kur reikšmingas dalis užimančios bendrovės įvairiais būdais siekia to paties tikslo – riboti konkurenciją ir išlaikyti bilietų kainas tam tikrame lygyje. Tokiems veiksmams, kurie būtų pakenkę vartotojams, užkirtome kelią pradėję tyrimą“, – komentavo Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas

Įvertinusi pažeidimo sunkumą, trukmę ir kitas aplinkybes, Konkurencijos taryba įmonėms paskaičiavo tokio dydžio baudas: „Theatrical Film Distribution“ – 167 690 Eur; „NCG Distribution“ – 132 810 Eur; „Forum Cinemas“ – 3 537 590 Eur. Tačiau atsižvelgus į išskirtines COVID-19 pandemijos pasekmes kino filmų sektoriui, finansinių sankcijų dydis buvo sumažintas 80 proc. ir skirtos tokios baudos: „Theatrical Film Distribution“ – 33 500 Eur; „NCG Distribution“ – 26 600 Eur; „Forum Cinemas“ – 707 500 Eur.

„Forum Cinemas“ nesutinka su tyrimo išvadomis

Žiniasklaidai išplatintame pranešime „Forum Cinemas“ nurodo, kad yra nusivylę Konkurencijos tarybos nutarimu ir nesutinka su jos pateiktomis išvadomis.

„Forum Cinemas“ savo veikloje labai atsakingai vertina Konkurencijos įstatymo laikymąsi. KT nutarime minimas įmonės bendravimas su kino filmų platintoju, mūsų vertinimu, yra normalus teisėtas verslo elgesys, skatinant rinkoje diegti skaidresnį kino filmų nuomos užmokesčio modelį, kuris jau anksčiau buvo peržiūrėtas ir patvirtintas pačios KT.

Todėl „Forum Cinemas“ įtraukimas į šį konkurencijos pažeidimo atvejį, mūsų nuomone, yra nepagrįstas ir neteisingas. Papildomai stebina tai, kad KT itin griežtą finansinę sankciją skyrė pandemijos kontekste, nuo kurios Lietuvos ir viso pasaulio kino industrija nukentėjo ypač skaudžiai. Mes išanalizuosime šį nutarimą ir spręsime dėl galimų tolimesnių žingsnių įskaitant skundo teismui galimybę“, – rašoma bendrovės pranešime.

Konkurencijos tarybos nutarimas per mėnesį nuo jo paskelbimo institucijos svetainėje gali būti apskųstas teismui.