Vyriausybės nutarimą dėl dividendų apskaičiavimo parengė didžiausia „Klaipėdos naftos“ akcininkė Energijos ministerija.

Pasak jos, dolerio ir euro kursui nuolat kintant, bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitomi nerealizuoti nuostoliai arba pelnas, kurių „Klaipėdos nafta“ negali nei prognozuoti, nei kontroliuoti. Dėl to bendrovės pelnas gali būti arba nepagrįstai sumažintas, arba padidintas.

„Klaipėdos naftos“ grynasis pelnas per devynis mėnesius šiemet siekė 23,596 mln. eurų, iš kurių 14,455 mln. eurų teko teigiamai nerealizuoto valiutos kursų pokyčio įtakai, o 2,68 mln. eurų – atidėtojo pelno mokesčio sąnaudoms nuo nerealizuoto valiutos kursų pokyčio įtakos.

„Yra susidariusi situacija, kad grynasis pelnas yra 12,287 mln. eurų (realus – BNS), arba daugiau nei du kartus didesnis nei faktiškai uždirbtas. Tikėtina, kad už 2020 metus, nepakeitus dividendų nutarimo nuostatų, „Klaipėdos naftai“ tektų dividendams skirti dvigubai didesnes sumas, nei bendrovė uždirbo“, – teigia ministerija.

Pasak jos, „Klaipėdos nafta“ analizavo galimybes iki 2024-ųjų pabaigos fiksuoti dolerio ir euro kursą išvestinių sandorių priemonėmis, tačiau tai pareikalautų didelio kredito limito, o tai smarkiai apribotų bendrovės skolinimosi galimybes.

„Klaipėdos nafta“ iš Norvegijos „Hoegh LNG“ laivą „Independence“ nuomojasi iki 2024 metų pabaigos. 2019 metų pradžioje įsigaliojus su nuoma susijusiems Tarptautinių finansinės apskaitos standartų (TFAS) pasikeitimams, įmonė šią ir kitas panašias sutartis apskaitė kaip nuomos įsipareigojimus ir turtą.

2019-ųjų pradžioje „Klaipėdos naftos“ turtas ir įsipareigojimai buvo apskaityti tos dienos dolerio ir euro kursu. Pagal TFAS reikalavimus, įsipareigojimai perskaičiuojami pagal faktinį valiutos kursą kas mėnesį, tuo metu turtui galioja pirminio pripažinimo dienos valiutos kursas.