Jį valdyba taip pat išrinko į bendrovės Atlygio komiteto nariu, kurio vadovu išrinktas „Telia Company“ Claesas Nycanderis, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Telia“.

D. G. Lubbe į bendrovės valdybą buvo išrinktas pirmadienį, jis pakeitė spalį atsistatydinusį jos pirmininką Emilį Nilssoną.

„Telia Lietuvos“ valdybos kadencija baigiasi 2021 metų balandžio 26 dieną.