Vilniaus apygardos administracinis teismas lapkričio 12 dieną atmetė R. Kuodžio skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) šiemet balandį priimto sprendimo. VTEK nutarė, kad R. Kuodis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

VTEK teigimu, R. Kuodis nusišalino ir nedalyvavo LB valdybos posėdyje svarstant ir balsuojant, ar jo elgesys skelbiant žinutes socialiniuose tinkluose atitiko centrinio banko tarnautojų etikos kodeksą, tačiau vėliau pasirašė jos nutarimą ir protokolą, kad jis nepažeidė kodekso.

R. Kuodis teismui tvirtino, kad dokumentus, nesant LB valdybos pirmininko, jis privalėjo pasirašyti, nes laikinai ėjo jo pareigas, tačiau fiziškai nedalyvavo svarstant klausimą, o protokolo ir nutarimo pasirašymo metu valdybos sprendimas jau buvo priimtas ir galiojo. Teismas su šiais R. Kuodžio argumentais nesutiko.

„Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo (...) turi ne tik informuoti apie egzistuojantį interesų konfliktą ir nusišalinti, bet ir realiai neatlikti jokių veiksmų, kaip šiuo atveju – pasirašyti dokumentų. (..) Jeigu R. Kuodis teikė nusišalinimą nuo sprendimo, susijusio su juo pačiu, priėmimo, tai nereiškia, kad jis gali pasirašyti dokumentus, kuriuose yra pasisakoma apie jo atžvilgiu svarstyto klausimo eigą bei jo atžvilgiu priimtas sprendimas“, – BNS nurodė teismas.

R. Kuodis BNS sakė neplanuojantis skųsti teismo sprendimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

„Moraliai jaučiuosi teisus, nes pasirašiau ex officio (pagal pareigas – BNS). Bet VTEK ir teismai žiūri į raides, tad su jais ginčytis nėra daug prasmės“, – BNS teigė R. Kuodis.

LB tyrė pranešimą, kad R. Kuodis galėjo pažeisti etikos kodeksą socialiniuose tinkluose esą užgauliai ir niekinamai atsiliepdanmas apie tuometinį Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininką Stasį Jakeliūną, jo inicijuotą parlamentinę 2009 metų krizės tyrimo komisiją, politinius oponentus, taip pat dalindamasis esą propagandiniu Lietuvos bankų asociacijos užsakymu parengtu įrašu apie Vilibor pagrįstumą.

Centrinio banko valdyba nedalyvaujant R. Kuodžiui išnagrinėjo surinktą medžiagą ir pernai rugpjūtį nutarė, kad jis pažeidimo nepadarė.