EBPO skelbia, jog šios valstybių grupės gyventojų realiosios pajamos balandžio-birželio mėnesiais padidėjo 5,3 proc., nors jiems tenkanti realaus bendrojo vidaus produkto dalis sumažėjo 10,6 procento.

Skirtumas tarp gyventojų realiųjų pajamų ir BVP dinamikos buvo rekordinis – 15,1 procentinio punkto.

Pajamų augimą nulėmė vyriausybių paramos priemonės, reaguojant į COVID-19 krizę, pažymima EBPO ataskaitoje.

Kanados ir JAV gyventojų realiosios pajamos padidėjo atitinkamai 11 proc. ir 10,1 proc., kukliausia teigiama dinamika užfiksuota Airijoje (3,6 proc.), Australijoje (2,7 proc.), Suomijoje (1,1 proc.), o neigiama – Vokietijoje (-1,2 proc.), Prancūzijoje (-2,3 proc.), Jungtinėje Karalystėje (-3,4 proc.), Italijoje (-7,2 proc.).

1961 metais įkurta EBPO dabar vienija 37 labiausiai išsivysčiusias pasaulio valstybes, tarp kurių yra ir Lietuva.