Nors E. Koenig atmetė Europos Centrinio Banko (ECB) pasiūlymą sukurti „blogų“ bankų tinklą, kad būtų galima išspręsti augančios negrąžinamų paskolų sumos problemą, ji įspėjo, jog bankams būtina imtis veiksmų atskirti veiksnias ir neveiksnias paskolas.

Interviu britų verslo dienraščiui „The Financial Times“ BPV pirmininkė taip pat paragino Europos Sąjungą (ES) tinkamai suderinti valstybės pagalbos teikimo sunkumų slegiamiems bankams taisykles su bankų pertvarkymo tvarka, kuri taikoma siekiant užkirsti kelią sisteminėms finansų krizėms.

Pasak E. Koenig, šiuo metu šioje sistemoje yra „neatitikimo“.

BPV buvo įkurta po euro zoną ištikusios skolų krizės ir jai pavesta užtikrinti tvarkingą žlungančių bankų pertvarkymą, padarant kuo mažesnį poveikį susijusių Europos Sąjungos (ES) šalių ir kitų šalių realiajai ekonomikai bei viešiesiems finansams.

ECB priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria praėjusį mėnesį pareiškė, jog pagal „nepalankų, bet tikėtiną“ scenarijų neveiksnių paskolų suma euro zonos bankuose gali pasiekti 1,4 trln. eurų, o tokiu atveju ji gerokai viršytų tokių paskolų lygius per 2008 metų finansų krizę ir paskesnę skolų krizę ES šalyse.

Pasak E. Koenig, kalbėti apie tai, kokia gali būti neveiksnių paskolų apimtis, dar per anksti, nes tai, anot jos, priklausys nuo ekonomikos nuosmukio pobūdžio ir atsigavimo.

Priemonės, kurių šiuo metu imasi vyriausybės, kaip antai valstybės garantijų schemos, „apsaugo“ kredito įstaigas, pažymėjo ji.

Vis dėlto neveiksnios paskolos, anot jos, bankų balansuose gali pradėti rastis kitų metų pirmąjį ir antrąjį ketvirtį.

„Geriausia, ką būtų galima padaryti, būtų išspręsti problemą ankstyvajame etape“, – pridūrė BPV pirmininkė.