Bendrovė šiemet uždirbo 30,269 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 4,8 karto daugiau nei per 2019 metų tris ketvirčius (6,348 mln. eurų), teigiama „Epso-G“ devynių mėnesių veiklos ataskaitoje.

„Nežiūrint dėl koronaviruso pandemijos pasikeitusių veiklos sąlygų, per 2020 metų tris ketvirčius visos „Epso-G“ grupės įmonės dirbo pelningai ir kryptingai tęsė strateginių elektros ir dujų perdavimo sistemų integracijos su Europa projektų įgyvendinimo darbus“, – pranešime žiniasklaidai sakė „Epso-G“ generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Pasak jo, pozityviai rezultatų dinamikai didžiausios įtakos turėjo dėl palankių dujų kainų reikšmingai išaugusi dujų perdavimo paslaugų apimtis Latvijos kryptimi, padidėjusi dujų paklausa šalies energetikos sektoriuje, reguliuojamų paslaugų kainų pokytis bei mažesnės veiklos sąnaudos.

„Tai atsvėrė dėl šiltesnių orų sumažėjusias pajamas metų pradžioje ir dėl šalies ūkio raidos kiek sumažėjusią elektros energijos perdavimo paslaugų apimtį“, – aiškino R. Zukas.

Anot jo, teigiamos įtakos rezultatams taip pat turėjo daugiau nei dvigubai išaugusi apyvarta „GET Baltic“ dujų biržoje bei toliau nuosekliai augusi „Baltpool“ organizuojamos prekybos biokuru apimtis.

Grupės elektros energijos ir susijusių paslaugų pajamos šiemet išaugo 9,3 proc. iki 148,381 mln. eurų, gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos – sumenko 2,7 proc. ikio 37,002 mln. eurų, kitos pajamos – padidėjo 21,1 proc. iki 11,499 mln. eurų.

Aukštos įtampos perdavimo tinklais gyventojų ir verslo poreikiams per tris ketvirčius perduota 7,4 teravatvalandžių (TWh) elektros energijos – 3,1 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tai lėmė šiltesnis nei įprastai pirmasis metų ketvirtis bei dėl koronaviruso poveikio sulėtėjusi ekonomikos raida.

Lietuvos dujų perdavimo sistema per pirmuosius devynis mėnesius buvo transportuota beveik 26 TWh gamtinių dujų, neįskaitant suteiktų tranzito paslaugų. Tai 17,6 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Iš Lietuvos dujų perdavimo sistemos į Latviją, Estiją ir Suomiją per devynis mėnesius buvo perduota dvigubai daugiau dujų nei pernai tuo pačiu metu – 7,8 TWh.

Šalies poreikiams per šį laikotarpį buvo perduota 17,7 TWh dujų arba 5,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu dėl šiemet vyravusios itin palankios dujų kainos, skatinančios naudoti dujas elektros gamybai.

„Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės šiemet įsigijo 385 tūkst. Tne biokuro – 4,6 proc. daugiau nei pernai sausį-rugsėjį.

„Epso-G“ konsoliduotos veiklos sąnaudos šiemet sumažėjo 4,1 proc. iki 166,75 mln. eurų. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas.

Grupės pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) šiemet siekė 55,807 mln. eurų ir buvo 68,4 proc. didesnis nei pernai sausį-rugsėjį. EBITDA marža per šių metų triks ketvirčius sudarė 28,3 proc. (per 2019 metų devynis mėnesius – 25,5 proc.).

Per devynis mėnsius „Epso-G“ savo finansinį įsipareigojimą už patronuojamos bendrovės „Litgrid“ akcijas valstybės kontroliuojamai bendrovei „Ignitis grupė“ sumažino 7,968 mln. eurų iki 148,606 mln. eurų.

„Epso-G“ valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijų, 96,6 proc. gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ akcijų, 67 proc. energijos išteklių biržos „Baltpool“ akcijų, taip pat 100 proc. rangos darbų bendrovės „Tetas“ akcijų.

Vienintelė „Epso-G“ akcininkė yra Energetikos ministerija.