Nors penktadienį į savo pirmąjį posėdį renkasi šiemet išrinktas Seimas, darbą baigiantys parlamentarai dar tikisi kitų metų biudžetą papildyti savo pasiūlymais.

„Dabar svarstysime, o netrukus bus kita valdžia, tai mūsų darbas bus bereikšmis. Ar verta skirti laiko tokiam darbui?“ – pirmadienį Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje klausė Seimo narys Kęstutis Glaveckas.

Į tai komiteto pirmininkas Valius Ąžuolas atsakė: „Procedūriškai mes tai turime padaryti.“

Savo ruožtu Seimo narys Mykolas Majauskas pridūrė, kad aptarti komitetų pasiūlymus reikia.

„Verta pastebėti, kad kai kurie jų pasiūlymai labai racionalūs. Klausimas, kodėl pateiktame biudžete tos lėšos nebuvo numatytos“, – sakė jis.

Kęstutis Glaveckas

Baigs trečiadienį

Pirmadienio posėdyje apsvarstytos 8 iš 15 Seimo komitetų ir vienos komisijos išvados, susijusios su biudžeto projektu. Visiems pasiūlymams pritarta.

Pavyzdžiui, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas yra pritaręs Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymams, kuriais remiantis savivaldybėms būtų skirta papildomai 262,92 mln. eurų.

Taip pat pritarta Seimo kanceliarijos pasiūlymui skirti papildomus 32,313 mln. eurų darbo užmokesčiams mokėti, vaizdo ir garso transliacijos sistemai modernizuoti, Sausio 13-osios memorialui suremontuoti ir Teisės aktų registro bei kitų Seimo kanceliarijos valdomų valstybės informacinių sistemų fizinės infrastruktūros įrangai virtualizuoti.

Vidaus reikalų ministerijai siūloma 64,646 mln. eurų priešgaisrinės ir civilinės saugos funkcijoms užtikrinti, Vyriausiosios rinkimų komisijai – 487 tūkst. eurų mero rinkimams Radviliškio savivaldybėje.

Kaimo reikalų komitetas yra pritaręs pasiūlymams padidinti Žemės ūkio ministerijos asignavimus 121,4 tūkst. ir 10 tūkst. eurų iš DNR plano projektams „Proveržio išmaniųjų technologijų diegimo žemės ūkio sektoriuje sukūrimas“ ir „Bendra Lietuvos pieno logistika“.

Taip pat pritarta Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai skirti papildomai 2,1 mln. eurų darbo užmokesčiams mokėti, 1,4 mln. eurų – įsipareigojimui Turto bankui padengti, 530 tūkst. eurų – valstybinės kontrolės duomenims rinkti ir teikti, 40 tūkst. eurų – kontrolės duomenų mainų funkcionalumo dėl turgavietėse parduodamų maisto produktų kiekio ir gautų pajamų apskaitos kontrolei vykdyti, 100 tūkst. eurų – pasienio veterinarijos postų patalpų ir įrenginių einamajam remontui atlikti.

Nacionalinei žemės tarnybai siūloma 1,63 mln. eurų, Žemės ūkio ministerijai – 180 tūkst. eurų darbo užmokesčiams mokėti ir 6,099 mln. eurų funkcijoms vykdyti, Žuvininkystės tarnybai – 481 tūkst. eurų Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių hidrotechniniams statiniams rekonstruoti, Nacionalinei mokėjimo agentūrai – 250 tūkst. eurų serverių programinės įrangos atnaujinimo darbams vykdyti, Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai – 214 tūkst. eurų, Melioracijos valstybės investicijų projektams vykdyti papildomai – 33,2 mln. eurų.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas yra pritaręs Konstitucinio Teismo pasiūlymui dėl papildomų 98 tūkst. eurų teisėjų rotacijai ir kadenciją baigusių teisėjų išeitinėms pašalpoms mokėti, Teisėjų tarybos – dėl papildomų 1,61 mln. eurų darbo užmokesčiams, Nacionalinės teismų administracijos – dėl papildomų 1,118 mln. eurų valstybinėms pensijoms ir nešiojamiems kompiuteriams, Generalinės prokuratūros – dėl 1 mln. eurų darbo užmokesčiams, Teisingumo ministerijos – dėl 1,489 mln. eurų „Registrų centrui“ ir Vidaus reikalų ministerijos – dėl 1,577 mln. eurų Medicinos centro sveikatos priežiūros specialistų ir Migracijos departamento darbuotojų darbo užmokesčiams mokėti.

Aplinkos apsaugos komitetas yra pritaręs Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pasiūlymams Aplinkos apsaugos departamentui skirti 2,84 mln. eurų ir 885,5 tūkst. eurų Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai pertvarkai vykdyti. Institucijų pertvarkos procesams įgyvendinti dar siūlomi papildomi 681,632 eurai naujoms darbo vietoms sukurti.

Užsienio reikalų komitetas yra pritaręs pasiūlymui Užsienio reikalų ministerijai skirti iš viso 2,35 mln. eurų programai „Užsienio reikalų politikos formavimas“ įgyvendinti.

Europos reikalų komitetas naujų pasiūlymų projektui neturėjo, tačiau atkreipė dėmesį, kad, esant COVID-19 pandemijai ir neapibrėžtumui dėl jos raidos bei poveikio sveikatai ir ekonomikai, dėmesys turi būti ne tik ES ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo tempams, bet ir nacionalinėms bei ES lėšoms nukreipti labiausiai reikalingoms finansavimo kryptims: sveikatos apsaugai ir jos sistemai stiprinti, produktyvioms, ilgalaikes aukštą pridėtinę vertę darbo vietas kuriančioms, ekonomikos atsigavimą skatinančioms ir ekonomikos potencialą didinančioms investicijoms ir struktūrinėms reformoms įgyvendinti, jos iš esmės tobulintų viešojo valdymo sritis (pavyzdžiui, švietimas, sveikatos apsauga ir kt).

Žmogaus teisių komitetas yra pritaręs Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pasiūlymams skirti papildomai 282 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, išeitinei išmokai, vidaus auditui, švietėjiškai ir prevencinei veiklai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos pasiūlymui – 19 tūkst. eurų biurui, kompiuterinei technikai, programinei įrangai iš dalies atnaujinti, dokumentų valdymo sistemai atnaujinti, paslaugų, reikalingų įstaigos patalpoms išlaikyti (komunalinės ir kt. paslaugos), pabrangimui ir auditui.

Bendrai minėti pasiūlymai valstybės biudžetui kainuotų papildomai 420,94 mln. eurų. Tačiau jiems dar turėtų pritarti Seimo nariai, o Vyriausybė – rasti lėšų.

Kaip žinia, pagal naujausią projektą biudžeto deficitas 2021 metais gali pasiekti 4,11 mlrd. eurų ir būti lygus 5 proc. bendrojo vidaus produkto.

2021 metais į valstybės biudžetą planuojama surinkti 11,38 mlrd. eurų pajamų, t. y. 150 mln. eurų, arba 1,26 proc. mažiau, nei planuota šiemet. Vyriausybės patvirtintame projekte nurodoma, kad kitų metų išlaidos sudarys 15,49 mlrd. eurų, t. y. 2,71 mlrd. eurų, arba 21,22 proc. daugiau, nei planuota šiemet.

Spręs Vyriausybė

Seimo BFK taip pat pritarė kai kuriems pasiūlymams, dėl kurių finansavimo palikta apsispręsti Vyriausybei.

Sveikatos reikalų komitetas Vyriausybei pavedė spręsti dėl Seimo narių K. Bartkevičiaus ir V. Ąžuolo pasiūlymų Mažeikių ligoninei skirti 3,077 mln. ir 1,8 mln. eurų modernizavimo procesams vykdyti, taip pat – dėl R. Šarknicko pasiūlymo Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei skirti 1,3 mln. eurų chirurgijos skyriaus patalpoms rekonstruoti.

Jaunimo ir sporto reikalų komisija siūlo Vyriausybei spręsti dėl Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus pasiūlymo skirti 180 tūkst. eurų Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ baseino remonto darbams ir Seimo nario Jono Varkalio pasiūlymo skirti 1,2 mln. eurų viešosios įstaigos „Veiklus Rietavas“ plaukimo baseinui rekonstruoti.

Biudžeto projektą Seimo plenariniame posėdyje svarstyti planuojama lapkričio 24 ir gruodžio 17 dienomis, o netrukus po to ir priimti.