Įmonės pajamos per šių metų pirmuosius tris ketvirčius pasiekė 1,781 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai, išliko panašiame lygyje.

Neaudituotais duomenimis, bendrovės EBITDA šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 274 tūkst. eurų – lyginant su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu, šis rodiklis išaugo 44 proc.

„NRD Cyber Security“ aktyviai investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Šiuo metu įmonė kuria kelis nuosavus produktus Afrikos, Europos, ir Azijos regionų rinkoms.