Visos trys naująją valdančiąją koaliciją formuojančios politinės partijos pasisako už tai, kad Vyriausybėje rengiamas ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimui planas, vadinamas „Ateities ekonomikos DNR“, būtų peržiūrėtas.

Kaip žinia, iš viso jame numatyta 6,3 mlrd. eurų, iš kurių naujos investicijos turėtų sudaryti 2,2 mlrd. eurų, o paspartintos jau suplanuotos investicijos – 4,1 mlrd. eurų.

Spalio 29 dieną planas turėjo 61 patvirtintą projektą. Apie kai kuriuos jų „Delfi“ jau yra rašęs, o apie kitus skaitykite šioje ir kitose publikacijose.

Skatins našumą

Planuojamos 25 mln. eurų vertės skėtinio projekto koordinavimą siūloma patikėti Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui. Projektų atranką vykdytų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su „Investuok Lietuvoje“ ir Lietuvos mokslų tarybos paskirtais ekspertais.

Kaip teigiama viename „Ateities ekonomikos DNR“ plano priedų, šiuo metu Lietuvos ekonomikos našumas yra žemai ir lėtai augantis. Įvardijamos problemos, kad verslas per lėtai augina investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), o ekonomikai svarbiuose sektoriuose trūksta tyrėjų ir specialistų.

Investuok Lietuvoje“ išskyrė keturis esamus ir augančius sektorius, į kuriuos siekiama prisitraukti tiesiogines užsienio investicijas, ir kurių augimas gali padėti išvengti šaliai vidutinių pajamų spąstų.

Tai – gyvybės mokslų industrija, informacinės ir ryšio technologijos, finansinės technologijos („Fintech“) ir Pramonė 4.0 bei 5.0“, – rašoma dokumente.

Ten pat dėstoma, kad Fizinių ir technologijos mokslų centras turės bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis.

„Projektų veiklų ekspertinį vertinimą atliks Lietuvos mokslo tarybos (LMT) Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisija, „Investuok Lietuvoje“ ekspertai. (…)

Projektų atranka bus vykdoma pagal vertinimo metodiką. Proceso nešališkumą, skaidrumą, informacijos konfidencialumą, lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą, užtikrins Švietimo, mokslo ir sporto ministerija artu su LMT“, – dėstoma priede.

Paaiškinama, kad atrinktiems projektams skirtos lėšos turės būti panaudotos MTEP įrangos įsigijimui ir įveiklinimui bei kompetencijų įgijimui.

Projektą tikimais baigti iki 2021 metų pabaigos.

Kvies atvažiuoti

12 startuolių pritraukimui į Lietuvą iš viso ketinama skirti 460.987 eurus, o už tai atsakinga bus „Versli Lietuva“.

„Ateities ekonomikos DNR“ investicijų komiteto patvirtintame projekte aiškinama, kad didėjant konkurencijai tarp valstybių dėl talentų ir inovatyvių verslų pritraukimo, Lietuva nėra konkurencinga pritraukiant pažengusius, potencialo turinčius užsienio šalių startuolius.

„Europos šalys, siekiančios pritraukti daugiau ir kokybiškesnių užsienio startuolių, taiko įvairias finansines paskatas.

Pavyzdžiui, „French Tech“ programa Prancūzijoje (atrinktiems startuoliams suteikiama iki 57 tūkst. eurų subsidija), „Rising Startup Spain“ Ispanijoje (atrinktiems užsienio startuoliams suteikiamos nemokamos darbo vietos ir iki 10 tūkst. eurų padengiamos įsikūrimo išlaidos), „Poland Prize“ Lenkijoje (30–50 tūkst. eurų dydžio subsidija).

Šios programos suteikia minėtoms šalims ženklų konkurencinį pranašumą ir galimybę atsirinkti konkurencingesnius startuolius“, – rašoma viename plano priedų.

Projekto autoriai primena, kad Lietuvoje inovatyvių užsienio verslų pritraukimui skirta vienintelė „Startup Visa Lithuania“ programa, bet jokių finansinių paskatų užsienio startuoliams nėra.

„Veiksmu siūloma sukurti finansines paskatas užsienio startuoliams, sukuriant Lietuvos startuolių ekosistemai konkurencinį pranašumą lyginant su kitomis Europos šalimis bei suteikiant galimybę atsirinkti stipriausius, didžiausią plėtros potencialą turinčius užsienio startuolius.

Siūloma atrinkti 12 geriausiai kriterijus atitinkančių užsienio startuolių ir skirti jiems 30 tūkst. eurų subsidijas (de minimos pagalba), įkūrus įmones Lietuvoje“, – rašoma dokumente.

Tikimasi, kad per 5 metus Lietuvoje įkurtos įmonės sukurs 2,76 mln. eurų pridėtinės vertės, į kurią įskaičiuojamas ir darbo užmokestis.

Siekiant pritraukti užsienio startuolių, 2020 metų pabaigoje – 2021 metų pradžioje planuojama viešinimo kampanija.

2021 metų sausio–rugsėjo mėnesiais planuojama pareiškėjų vertinimas ir atranka.

„Atrinkti startuoliai pradeda migracijos ir įmonių steigimo Lietuvoje procedūras. Atrinktiems pareiškėjams (kriterijus atitinkantiems užsienio startuoliams) įkūrus įmones Lietuvoje, iki 2021 metų gruodžio 31 dienos būtų atliekami lėšų pervedimai į įmonių sąskaitas“, – nurodoma projekte.