Tokias Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisas įregistravo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, kuriam vadovauja Seimo narė Agnė Širinskienė.

Šis projektas bus svarstomas kartu su komiteto patobulintu Civilinio kodekso papildymo projektu, kuriame siūloma įtvirtinti naujus reikalavimus pardavėjui, t.y. pareigą informuoti pirkėją apie prekių kainų sumažinimą (nuolaidas).

Civiliniame kodekse siūloma nustatyti, kad „pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą. Bet kuriame pranešime apie daikto kainos sumažinimą turi būti nurodoma ankstesnė daikto kaina. Ankstesne kaina yra laikoma mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo. Tais atvejais, kai daikto kaina mažinama laipsniškai, ankstesne kaina yra laikoma daikto kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo. Jeigu daiktas buvo siūlomas pirkėjams mažiau negu 30 dienų, taikomas faktinis daikto siūlymo pirkėjams terminas. Šios dalies nuostatos netaikomos greitai gendantiems produktams arba prekinę vertę greitai prarandantiems daiktams.

Šiuo metu Vartotojų teisių apsaugos įstatyme atsakomybė už tokių reikalavimų nesilaikymą nėra nustatyta.