Numatytas baudų dydis atitinkamai pagal padaryto teisės pažeidimo pobūdį, juridinio asmens atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes būtų nuo 2000 iki 4000 eurų. Pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtrauktų baudą nuo 4000 iki 8000 eurų.

Administracinių nusižengimų kodekse siūloma numatyti, kad atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 600 iki 1500 eurų.

Šiuo metu numatyta, kad atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo 60 iki 300 eurų.

Pasak S. Gentvilo, siūlomų projektų tikslai – nustatyti atgrasančias priemones, užtikrinančias efektyvią teisės aktų pažeidimų prevenciją ir numatyti ekonomines sankcijas juridiniams asmenims ir juridinių asmenų paskirtiems atsakingiems asmenims už teisės aktų pažeidimus.