Susisiekimo ministerija siūlo kurti tinklą hibridiniu modeliu, tai būtų valstybės kontroliuojamo operatoriaus statomas tinklas, pasitelkiant ir privačius operatorius.

Buvo svarstomi ir kiti variantai: valstybė stato, valdo ir vysto nuosavą kritinio ryšio tinklą, arba tinklas kuriamas privataus operatoriaus pagrindu.

„Darbo grupė pasitarimų metu apsvarstė galimus VKRT diegimo modelius, pritarė VKRT diegimo hibridiniam modeliui, kuris numato, kad valstybės kontroliuojamas operatorius stato nuosavą 700 MHz dažnių ruože veikiantį LTE tinklą, o rezervavimui panaudojami privačių judriojo ryšio operatorių tinklai“, – skelbia ministerija.

Vyriausybės pasitarimui parengtoje prezentacijoje teigiama, kad hibdridinis modelis leis efektyviai išnaudoti valstybės valdomus resursus bei privačių operatorių valdomą infrastruktūrą ir užtikrins VKRT patikimumą ir saugumą.

Hibridiniame tinkle bus naudojamas ir privačių operatorių radijo tinklas (RAN), kuriam padedant bus dengiamos mažai apgyvendintos vietovės, „nes naujų bazinių stočių statyba būtų labai brangi ar net neįmanoma“.

Teigiama, kad šiuo metu valstybėje veikia daugiau kaip 15 skirtingų ir tarpusavyje nesujungtų mobiliojo ir radijo ryšio tinklų, o ryšio kaštai vienam įrenginiui metams svyruoja nuo 41 euro (Kalėjimų departamentas) iki 2950 eurų (Vilniaus greitoji medicinos pagalba).

Pasitarimo protokolo projekte nurodoma, kad bus pavesta Susisiekimo ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai įgyvendinti VKRT sukūrimo priemonių planą nustatytais terminais.

Taip pat būtų pavesta Vidaus reikalų ministerijai iki šių metų spalio 20 dienos kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą (RRT) dėl 2x15 MHz dažnių ruožo iš 700 MHz dažnių juostos ir 3,5 GHz dažnių ruože esančios 100 MHz pločio juostos rezervavimo VKRT reikmėms.

Ministerijos siūlymas sulaukė griežtos verslo asociacijų ir ryšio operatorių kritikos, kurie teigia, kad tokiu būdu faktiškai kuriamas valstybinis telekomas.

Anot kritikų, valstybei sukurti tokį tinklą kainuotų daug brangiau, nei privatiems operatoriams, be to, taip esą būtų netikslingai naudojami dažniai.