Statistikos departamento duomenimis, per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos augo visų veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose, labiausiai – 26,4 proc. – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose, kitos aptarnavimo bei meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklų įmonėse (atitinkamai 16,4 ir 15,8 proc.).

Pasak departamento, darbo sąnaudų pokyčiams per metus įtakos turėjo nuo sausio 1 dienos padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos.

Taip pat padidintas darbo užmokestis gydymo įstaigų darbuotojams, išmokėtos priemokos pareigūnams ir kitiems darbuotojams, dalyvavusiems suvaldant ekstremalią situaciją, didesnės išeitinės išmokos ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir išmokos už prastovas, valstybės skirtos subsidijos darbo užmokesčiui dėl COVID-19 infekcijos, sumažėjęs dirbtų valandų skaičius.