Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) antradienį paskelbė kvietimą didelėms pramonės įmonėms, kurios dalyvauja ES apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, teikti paraiškas paramai, praneša Aplinkos apsaugos departamentas.

Šiai priemonei iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos numatyta 10 mln. eurų.

Kvietimas skirtas didelėms, EST ATL prekybos sistemoje dalyvaujančioms pramonės įmonėms, kuriose dirba daugiau nei 250 darbuotojų, arba kurių metinės pajamos viršija 40 mln. eurų, o įmonės balanse nurodyto turto vertė yra didesnė kaip 27 mln. eurų.

Didelės pramonės įmonės, siekiančios modernizuoti savo gamybos procesus (naudoti alternatyvų kurą, antrines žaliavas, pramoninius šalutinius produktus, perteklinę šilumą ir pan.) galės gauti iki 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų subsidiją.