Draudimo prekiauti šią dieną alkoholiniais gėrimais išimtis yra taikoma tik ūkio subjektams, vykdantiems veiklą viešojo maitinimo vietose.

Departamentas primena, kad norint šią dieną prekiauti alkoholiniais gėrimais, kavinė ar baras turi realiai teikti viešojo maitinimo paslaugas, t. y. išpilstyti alkoholinius gėrimus į kavinei įprastą tarą (bokalus, taures ir pan.), sudaryti sąlygas alkoholinius gėrimus klientams vartoti tik vietoje. Alkoholiniai gėrimai išsinešimui negali būti parduoti.

NTAKD duomenimis, šio draudimo pažeidimų nustatoma mažiau: 2017 metais nustatyti 5 pažeidimų atvejai, 2018 metais – 9, 2019 m. – 6.

Taip pat paminima, jog panaši tendencija yra ir dėl apsinuodijimų alkoholiu šią dieną – 2017 metais nustatyti 3 atvejai, 2018 metais – 6, iš jų 3 nepilnamečiai, 2019 m. – 1 atvejis ir nei vieno nepilnamečio. Kaip teigiama NTAKD pranešime, tokie teigiami pokyčiai sietini ne tik su verslo socialiai atsakingesniu požiūriu ir elgesiu, bet ir su didėjančiu gyventojų sąmoningumu alkoholio vartojimo klausimais.

Pranešama, kad kaip ir kasmet, Rugsėjo 1-ąją NTAKD skirs ypatingą dėmesį prekybos alkoholiniais gėrimais vietų stebėsenai ir priežiūrai, tikimasi pažeidimų išvengti.

Alkoholio kontrolės įstatymas įmonėms, pažeidusioms minėtą draudimą, numato ekonominio pobūdžio sankcijas – nuo 289 eurų iki 868 eurų baudą, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – bauda nuo 868 eurų iki 1448 eurų.