Statistikos departamento duomenimis, veiklą dėl susiklosčiusios koronaviruso pandemijos situacijos apribojo 27 proc. paslaugų sektoriaus, 20 proc. prekybos, 13 proc. statybos ir 10 proc. pramonės įmonių.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su pernai rugpjūčiu, sumažėjo 15 proc. punktų. Šių metų rugpjūtį, palyginti su liepa, jis padidėjo 6 proc. punktais ir sudarė minus 5 proc.

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis per metus sumažėjo 31 proc., statybos – 16 proc., vartotojų – 9 proc., pramonės – 8 proc., prekybos – 4 procentiniais punktais.

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 2 proc. punktais. Tam įtakos turėjo geriau vertinama gaminamos produkcijos paklausa.

Rugpjūtį 66 proc. įmonių vadovų produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 39 proc. iki 33 proc. sumažėjo įmonių vadovų, teigiančių, kad gaminamos produkcijos paklausa per maža. Padidėjo ir pramonės produkcijos gamyba: 33 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba padidėjo, 25 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 27 proc. ir 30 proc.).

Panašiai kaip ir liepos mėnesį, 29 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per artimiausius 3 mėnesius didės, 21 proc. – kad mažės.

Nors dauguma (67 proc.) apklaustų įmonių vadovų rugpjūtį teigė, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau prognozuojančių jį didinti dalis sumažėjo nuo 17 proc. iki 10 proc.

Statistikos departamento duomenimis, statybos darbų apimties tendencijos, palyginti su liepa, pagerėjo: respondentų, teigiančių, kad statybos darbų padaugėjo, dalis padidėjo nuo 22 proc. iki 30 proc., o kad jų mažėjo – sumažėjo nuo 40 proc. iki 35 proc.

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pagerėjusi prekybos įmonių verslo padėtis.
Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pablogėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 27 proc. iki 11 proc., o kad ji pagerėjo – padidėjo nuo 21 proc. iki 22 proc.

Nors daugiau nei trys ketvirtadaliai (78 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, nuo 25 proc. iki 16 proc. sumažėjo manančiųjų, kad ji pagerės.

Didžioji dalis (71 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 18 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. 96 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 3 proc. – kad didės.

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje pagerėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 16 proc. punktų.
Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis padidėjo nuo 10 proc. iki 23 proc., o kad ji pablogėjo – sumažėjo nuo 43 proc. iki 31 proc.

Panašiai kaip ir liepos mėnesį, 49 proc. įmonių vadovų prognozavo, kad paklausa per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, 31 proc. – kad didės, 20 proc. – kad mažės. Beveik du trečdaliai (65 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 19 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius didės.