Statistikos departamento duomenimis, antrąjį ketvirtį neigiamam BVP pokyčiui didžiausios įtakos turėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo, maitinimo (-2,26 proc.), pramonės (-0,99 proc.), profesinės, mokslinės ir techninės, administracinės ir aptarnavimo veiklos (-0,97 proc.) ir statybų (-0,67 proc.) įmonių veiklos rezultatai.

Vertinant BVP išlaidų metodu, nustatyta, kad antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos sumažėjo 5,4 proc., o valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos sumažėjo 1,6 proc. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas sumažėjo 11,3 proc.
Prekių ir paslaugų eksportas bei importas sumažėjo atitinkamai 10,9 ir 11,3 proc.

Pirmąjį pusmetį BVP sudarė 22,7 mlrd. eurų to meto kainomis. Palyginti su 2019 metų pirmuoju pusmečiu, realusis BVP pokytis buvo -0,8 proc.

Šių metų antrojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, palyginti su atitinkamu 2019 metų ketvirčiu, sudarė -4,2 proc.