Apskaitos kaina gyventojams nesikeičia – 1,09 euro butui per mėnesį.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kaina gyventojams keičiasi dėl išaugusių nusidėvėjimo bei nuotekų dumblo tvarkymui būtinų eksploatacinių sąnaudų, bendrovei įgyvendinus investicijas, darbo užmokesčio fondo pasikeitimų.

VERT suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės taryboms.

Šiuo metu galiojančios bendrovės „Aukštaitijos vandenys" paslaugų kainos taikomos nuo 2019 metų liepos 1 dienos.