Statistikos departamento duomenimis, apgyvendinimo veiklos įmonių apyvarta sumažėjo 47,9 proc., kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos – 26 proc., meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo – 22,9 proc.

Transporto, apgyvendinimo ir paslaugų įmonių apyvarta antrą ketvirtį sudarė 5,7 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su pirmu ketvirčiu, sumažėjo 7,9 proc.

Transporto ir sandėliavimo įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. antrą ketvirtį sudarė 2,6 mlrd. eurų to meto kainomis ir buvo 11,2 proc. mažesnė nei praėjusį ketvirtį.

Ypač sumažėjo oro transporto įmonių pajamos – 22,2 proc., sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais įmonių pajamos – atitinkamai 12,8 proc. ir 13 proc.

Apgyvendinimo įmonių apyvarta sudarė 21,9 mln. eurų, arba 47,9 proc. mažiau nei praėjusį ketvirtį. Paslaugų įmonių apyvarta antrą ketvirtį sudarė 3 mlrd. eurų ir susitraukė 6,3 proc.

Daugiausia – 57,2 proc. – mažėjo kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos įmonių pajamos. 26 proc. mažėjo kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos pajamos, o programų rengimo ir transliavimo pajamos sumenko 21,3 proc.

Tačiau kai kurių veiklų įmonių pajamos augo: kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos įmonių – 10,2 proc., nekilnojamojo turto operacijų įmonių – 8 proc.