Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuriai ji yra pavaldi, pranešė, kad tai yra paskutinis žingsnis steigiant bendrovę.

Registrų centro duomenimis, bendrovės įstatinis kapitalas yra 100,2 mln. eurų.

Šią savaitę „Valstybės investicinio kapitalo“ valdyba iš nepriklausomų valdybos narių išrinko laikinąjį vadovą, kuriuo tapo valstybės valdomo energetikos holdingo „Epso-G“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komiteto narys Robertas Vyšniauskas. Artimiausiu metu bendrovė planuoja per atrankos agentūrą paskelbti konkursą įmonės vadovo pareigoms eiti.

„Valstybės investicinis kapitalo“ valdybą sudaro trys valdybos nariai: R. Vyšniauskas, „Victory Funds“ valdybos narys Šarūnas Ruzgys (nepriklausomas narys) bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento direktorius Tomas Urban.

Ši bendrovė yra Pagalbos verslui fondo, steigiamo kaip komanditinė ūkinė bendrija, komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą. „Valstybės investicinis kapitalo“ padedamos Lietuvoje veikiančios įmonės galės greičiau atsigauti po COVID-19 sukeltų pasekmių.

Pagalbos verslui fondo investicinio portfelio planuojamas dydis – 1 mlrd. eurų, iš kurių valstybė į Pagalbos verslui fondą investuoja 100 mln. eurų pradinio įnašo, taip pat planuojama suteikti iki 400 mln. eurų dydžio valstybės garantiją ne nuosavybės vertybiniams popieriams. Likusi dalis – privatūs ir (arba) instituciniai koinvestuotojai.