Vykdant Vyriausybės sprendimą dėl naujų patalpų Studentų g., Vilniuje skyrimo Registrų centrui, įmonė kartu su išorės ekspertais vertino šių patalpų pritaikymo duomenų centro ir administracinių patalpų įrengimo galimybes.

„Registrų centras įsipareigoja užtikrinti tvarkomuose registruose ir informacinėse sistemose esančių duomenų saugumą. Be technologinių priemonių šiandien turime išspręsti ir vietos parinkimo klausimą.

Įrenginėjant naująjį duomenų centrą bus vadovaujamasi ne tik galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintais saugumo reikalavimais, tačiau papildomai bus siekiama, kad duomenų centras atitiktų „Tier III“ standartą“, – sako Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius.

Šią savaitę Registrų centro specialistai atliko pastato Studentų g. konstruktyvo apkrovos ekspertizę, taip pat ruošiamos techninės sąlygos projektavimo darbams. Atlikus pirmines analizes ir kitus parengiamuosius darbus bus skelbiami patalpų įrengimo projektavimo ir statybos darbų konkursai.

Naujosios patalpos turės būti pritaikytos duomenų centrui, taip pat naujų darbo vietų, reikalingų prižiūrėti ir aptarnauti įmonės tvarkomus informacinius išteklius, sukūrimui.

Liepos viduryje kilęs incidentas, kai dėl lietaus buvo pažeistas V. Kudirkos g., Vilniuje, esantis duomenų centras, paspartino rezervinio duomenų centro įrengimo klausimo sprendimą ir parodė, kad rizikos negali būti toleruojamos vertinant saugumo ir finansavimo santykį.

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius – valstybės registrus ir informacines sistemas – ir tai darydamas vadovaujasi jų valdytojų (skirtingų valstybės institucijų) nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 11 valstybinės reikšmės registrų ir daugiau kaip 20 informacinių sistemų bei nuolatos teikia pasiūlymus jų valdytojams dėl registrų ir sistemų atnaujinimo, taip pat pagal poreikį diegia valdytojų patvirtintus registrų ir sistemų modernizavimo sprendimus.

Vienas iš pagrindinių pastarųjų metų Registrų centro uždavinių – rezervinio E. sveikatos sistemos duomenų centro įsteigimas.