Vandens mėginiai paimti trijose vietose: Klaipėdos jūrų uoste, ties I Melnrage ir II Melnrage. Ištyrus juos laboratorijoje, nustatyta, kad uosto teritorijoje pasklidę teršalai yra dyzelinas. Mėginių, paimtų ties I ir II Melnrage, rezultatai, skirti nustatyti išsiliejusių teršalų koncentraciją paviršiniuose vandenyse, turėtų paaiškėti trečiadienį, rugpjūčio 12 d.

Antradienį papildomai bus imami vandens ir smėlio mėginiai ties Melnrage, Giruliais, Karkle, Palanga ir Smiltyne. Tyrimų rezultatus planuojama turėti dar šią savaitę.

Sekmadienį gavus informaciją, kad Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje pastebėta naftos produktų dėmė vandens paviršiuje, į darbus įsitrakuė jungtinės aplinkosaugininkų, Karinių jūrų̨ pajėgų̨ štabo, Priešgaisrinės apsaugos tarnybos bei pasieniečių̨ pajėgos.

Siekiant suvaldyti situaciją ir išsiaiškinti taršos mastą bei jos šaltinį, buvo paimti vandens mėginiai, atlikti teršalų̨ judėjimo modeliavimai, operatyviai vykdyti teršalų dėmės jūrų uosto teritorijoje ir jūroje lokalizavimo darbai bei atlikti mechaniniai teršalų̨ surinkimo darbai.

Pirmadienį išsilieję teršalai lokalizuoti, jie toliau surenkami ir neutralizuojami.

Gavus tyrimų rezultatus ir žinant, kokia medžiaga ar medžiagų̨ mišinys išsiliejo akvatorijoje, Aplinkos apsaugos departamentas įvertins padarytą žalą aplinkai, kurią privalės atlyginti už įvykusį incidentą atsakingi asmenys.