Šią sumą sudaro planuojamos už apyvartinius taršos leidimus gauti lėšos – 80 mln. eurų bei praėjusio laikotarpio nerezervuotų lėšų likutis – 90,7 mln. eurų.

Dalis paramos skiriama energijos vartojimo efektyvumo didinimui. Tai apima individualių gyvenamųjų namų, daugiabučių, visuomeninės bei gamybinės paskirties ir viešųjų pastatų modernizavimą bei mažąją renovaciją. Šios priemonės leidžia efektyviai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tam šiemet skirta 52,3 mln. eurų.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimui bei aplinkai palankių technologijų diegimui šiemet skirta 115,1 mln. eurų.