Pasak savivaldybės, „Grigeo Klaipėda“ siekia rengti poveikio aplinkai vertinimą (PAV), išskaidydama jį pagal nuotekų sistemos sudėtines dalis, o specialistai įspėja, kad dokumento rengimas dalimis ateityje gali sukelti neaiškumus ir skatinti interpretacijas.

Klaipėdos savivaldybė nurodo, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo „Grigeo Klaipėdos“ informaciją atrankai dėl PAV planuojamos ūkinės veiklos – nuotekų transportavimo slėginės linijos įrengimo Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose. Klaipėdos miesto savivaldybė turi teisę išsakyti savo pastabas.

„Visai nuotekų tvarkymo sistemai turėtų būti rengiamas vienas bendras poveikio aplinkai atrankos dokumentas, kad būtų galima kompleksiškai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos naudojamos technologijos kokybę ir efektyvumą, prognozuojamą aplinkos taršą ir jos mažinimo priemones“, – rašoma Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakyme agentūrai.

Pagal pateiktą planuojamos ūkinės veiklos aprašymą, kartono gamintoja pirminį nuotekų valymą numačiusi atlikti savo mechaninio ir biologinio valymo įrenginiuose Dumpiuose, o nutiesus naują 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją, nuotekas perduoti bendrovei „Klaipėdos vanduo“ į Dumpių komunalinių nuotekų valymo įrenginius galutiniam išvalymui.

Klaipėdos savivaldybei priklausantis „Klaipėdos vanduo“ pareikalavo „Grigeo Klaipėdos“ paruošti statybos projektą, pateikti skaičiavimus, įrodančius, kad esami nuotekų valymo įrenginiai, talpų tūriai ir panašiai yra adekvatūs valomų nuotekų kiekiams ir teršalų apkrovoms, kad bus pasiektas pirminis reikiamas nuotekų išvalymo lygis. Šiuo metu „Klaipėdos vanduo“ nori įsitikinti, ar „Grigeo Klaipėda“ tenkintų šį reikalavimą.

„Nepriklausomai nuo to, kokią nuotekų valymo technologiją naudos, „Grigeo Klaipėda“ turi garantuoti, kad bus pasiekti reikalingi išvalymo parametrai,“ – sako „Klaipėdos vandens“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Metų pradžioje paaiškėjo, kad „Grigeo Klaipėda“ leido nevalytas nuotekas į Kuršių marias. Prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl bendrovės veiksmų, susijusių su vandens nuotekų tvarkymu.

Tyrime „Grigeo Klaipėdai“ pareikšti įtarimai, kad nepilnai išvalytos nuotekos nuo 2012 metų (tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) iki 2020 metų sausio 7 dienos buvo išleidžiamos į „Klaipėdos vandens“ nuotekų priėmimo kolektorių.

„Grigeo Klaipėda“ prokurorams išdėstė savo poziciją, kad yra pasirengusi atlyginti žalą, „kai tik tokia bus objektyviai ir išsamiai nustatyta“.

Šiuo metu bendrovė „Klaipėdos vanduo“ priima įmonės „Grigeo Klaipėda“ gamybines nuotekas pagal trumpalaikę sutartį.