Inspektavimo metu nustatyta, kad įstaigoje taikytos klientų rizikos vertinimo procedūros neleido užtikrinti tinkamo klientų skirstymo į rizikos grupes. Ne visais atvejais buvo tikrinama kliento naudos gavėjo informacija patikimuose ir nepriklausomuose šaltiniuose.

Nustatyta atvejų, kai buvo negauta informacija apie kliento dalykinių santykių tikslą ir pobūdį. Be to, rasta procedūrų, kurios padėtų nustatyti, ar klientas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, trūkumų. Įstaiga nesiėmė tinkamų priemonių aukštos rizikos klientų lėšų kilmės šaltiniui nustatyti. Trūkumų rasta ir atliekant privalomą nuolatinę dalykinių santykių ir operacijų stebėseną.

Bendrovė informavo Priežiūros tarnybą, kad jau ėmėsi priemonių stiprinti pinigų plovimo prevencijos sritį – padidino su atitikties sritimi dirbančių specialistų skaičių, tobulina technologinius sprendimus.

Analizuodama elektroninių pinigų įstaigų veiklą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba fiksavo, kad „Via Payments“ pažeidė teisės aktus, nes, kovo 31 dienos duomenimis, netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo. Kadangi bendrovė pašalino pažeidimą per trumpą laiką, nenustatyta, kad dėl to galėjo nukentėti jos klientų interesai. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos bankas nusprendė skirti švelnią poveikio priemonę – paviešinti pažeidimą.

„Via Payments“ turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteiktą 2017 metų spalio 10 dieną.

Įmonė Delfi atsiuntė ir savo komentarą: „Lietuvos banko Priežiūros tarnybai atlikus elektroninių pinigų įstaigos „VIALET“ („Via Payments“, UAB) tikslinį patikrinimą ir nustačius Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, „VIALET“ praneša, kad nustatyti trūkumai buvo pašalinti ir bendrovė ketina toliau tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos banku, stiprinant tinkamą verslo aplinką bendrovėje pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse (AML/CTF).

Pagal nustatytus rinkos reikalavimus, bendrovės patikrinimas vyko nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 31 d. 2020 m. liepos 2 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba galutinai nustatė tam tikrus prevencijos pažeidimus ir skyrė 120 tūkst. eurų baudą, „VIALET“ trūkumus pašalino iki galutinio tarnybos sprendimo priėmimo. Tai patvirtina įstaigos siekį bendradarbiauti ir toliau vykdyti geriausias verslo praktikas.

Atsižvelgiant į Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pateiktą ataskaitą ir gaires, „VIALET“ dar kartą patvirtina, kad toliau vykdys ilgalaikę strategiją, diegiant siūlomus patobulinimus ir bendradarbiaujant su reguliavimo institucija siekiant tobulinti pinigų plovimo prevencijos procesus, taip pat prisidėti prie tvaraus finansų rinkos vystymo.

Nuo 2017 m. „VIALET“ veikia kaip elektroninių pinigų bendrovė, kuri kurdama į klientus orientuotas paslaugas bei vykdydama tvarias verslo operacijas vadovaujasi skaidrumo ir atitikties principais – pagrindinėmis įstaigos vertybėmis“, - rašoma pranešime.