Jis pakeis dvi kadencijas, nuo 2012-ujų konfederacijai vadovaujantį Robertą Dargį, kuris rinkimuose dalyvauti nebegali dėl kadencijų limito.

LVK įstatuose nurodoma, kad prezidentas renkamas ketverių metų kadencijai.

53-ių V. Janulevičius LVK viceprezidento pareigas užima nuo 2017-ųjų, jis taip pat yra aukštųjų technologijų grupės „BOD Group“ valdybos pirmininkas.

LPK viso 56 asociacijas: 51 šakinę, penkias regionines, ir 25 neasocijuotus narius, apjungiančias visas pagrindines pramonės šakas ir pagrindinę Lietuvoje gaminamą produkciją.

Anot LPK, jos narės pagamina 83 proc. visos Lietuvos eksporto produkcijos.